4 februari 2010

5 jubilarissen bij gymclub D.O.L

Tijdens de jaarvergadering van damesgymclub D.O.L. in dorpshuis de Sprong te Ooij, konden we 5 jubilarissen een bloemetje aanbieden die al 25 jaar lid zijn van onze groep. Het betreft de dames Mientje Huisman, Rieky Leenders, Marian Leensen, An Verweij en Ger Wolf. Wij bedanken de dames hartelijk voor hun inzet en gezelligheid al die jaren. Zijn er nog dames geïnteresseerd om samen met ons elke week te sporten in de sportzaal te Ooij, dan nodigen wij je van harte uit om, geheel vrijblijvend, een keer te komen kijken of meedoen op onze vaste woensdagavond van 19.30 tot 20.30 uur. Wij vinden het belangrijk om in groepsverband onze conditie op peil te houden in een ongedwongen en gezellige sfeer. Voor de kosten hoef je het niet te laten. Voor info graag contact opnemen met de voorzitster Liesbeth Huisman-Arts, tel. 024- 6631696. Misschien tot ziens? Liesbeth. zie foto.