17 december 2009

Ondertekening Ooijse Graaf

Vandaag is de aannemingsovereenkomst ondertekend tussen Stichting Oosterpoort Wooncombinatie en Bouwcombinatie Groenland Ubbergen b.v. inzake de nieuwbouw van 54 woningen, verdeeld in 30 appartementen en 24 grondgebonden woningen, welke gebouwd gaan worden in het plangebied Ooijse Graaf te Ooij. De beide wethouders Ria Barber en Leidy vd Aalst waren eveneens aanwezig bij het ondertekenen van dit belangrijke contract. De heer Jan Verbeet van Stichting Oosterpoort Wooncombinatie benadrukte in zijn korte toespraak het belang van het convenant dat met de Gemeente Ubbergen gesloten is in de afgelopen jaren en sprak zijn dank uit voor de goede samenwerking tussen zowel gemeente, bouwcombinatie Groenland Ubbergen en Oosterpoort Wooncombinatie die de totstandkoming van dit project in de afgelopen periode mogelijk heeft gemaakt. Tevens sprak de heer Verbeet over de lokale werkgelegenheid en bedrijvigheid die dankzij dit project een enorme impuls zal krijgen in deze toch mindere tijden voor veel bedrijven. Wim Jansen sprak namens de bouwcombinatie zijn dank uit voor het vertrouwen door Oosterpoort gesteld en voor hun beleid van Good Governments. De infrastructuur voor de nieuwbouw van de 54 woningen wordt inmiddels aangelegd, wegen, riolering enz. en de verwachting is dat de bouw van de woningen in maart 2010 zal aanvangen. zie de foto’s