1 december 2009

Start sloop De Geest

Achter de huidige manege van Ebbers op De Geest te Beek-Ubbergen ligt een voormalig gymnastieklokaal, ook wel "Quispel" genoemd. Het was de bedoeling dat dit pand, dat ook lange tijd als theater dienst heeft gedaan, eind januari zou worden gesloopt, maar toen bleek dat in het pand steenmarters leefden. Steenmarters zijn beschermd op grond van de flora- en faunawet. Er was een risico dat bij het slopen van Quispel de steenmarters zouden gaan ‘verhuizen’ naar het Liefdesgesticht. Daarom is eind januari besloten Quispel later in het jaar te gaan slopen. De sloop van het gebouw wordt zorgvuldig aangepakt: een aantal weken geleden is eerst het dak van het gebouw verwijderd. Het doel hiervan was dat de steenmarters elders een onderkomen zouden gaan zoeken. Nu geconstateerd is dat de steenmarters zijn vertrokken, is het zover dat het volledige pand gesloopt kan gaan worden. Het sloopproces wordt begeleid door een ecologisch adviseur. De eerste, officiële handeling voor de sloop van Quispel werd gedaan door de wethouders Ria Barber en Leidy van der Aalst. Dit gebeurde vanmiddag. zie de foto’s.

Voor de ontwikkeling van De Vluchtheuvel is ook de sloop van het gebouw van de Petanque-vereniging noodzakelijk. De Petanquevereniging heeft inmiddels op het BVC terrein een nieuw onderkomen gevonden. Er is een maquette gemaakt van de bouwplannen op De Geest. Deze maquette is te bekijken in de hal van het gemeentehuis.