4 november 2009

Schenking schilderij aan gemeente Ubbergen

Vanmiddag vond in het gemeentehuis van Ubbergen de overhandiging plaats van een waardevol Beeks schilderij aan de gemeente Ubbergen. De heer en mevrouw van Wayenburg uit Culemborg waren in het bezit van een uit 1881 stammend schilderij van de villa Stockenhof, die ooit aan de Rijksstraatweg in Beek had gestaan (Het tweelinghuis Klein Stockenhof staat er nog steeds) en dat in 1944 is afgebrand. Zij vonden nu dat dit schilderij in Ubbergen thuis hoorde en daarom schonken ze het aan de gemeente. Wethouder Leidy van der Aalst nam het schilderij, onder het toeziend oog van schilderijenkenner Hans Groothuizen, dankbaar in ontvangst, terwijl ze ook nog een cadeautje hadden voor de gulle gevers. Ooit had de vader van dhr. van Wayenburg (hij was ook ereburger van NIjmegen) in Klein Stockenhof gewoond. zie de foto’s.


door Geert Willems (Bron: De Gelderlander)
BEEK – De schilder is zo onbekend dat niet helemaal duidelijk is hoe hij heet. Is het nu F.C. van Arden, Van Arten of Van Aden? De signa­tuur onder het werk is wat dat be­treft een beetje onduidelijk.
Toch toonde wethouder Leidy van der Aalst zich namens de gemeen­te Ubbergen erg blij met het schil­derij uit 1881 dat zij cadeau kreeg van de familie VanWayenburg uit Culemborg. Op het doek is de villa Groot-Stockenhof te zien, die tot in 1944 aan de Rijksstraatweg in Beek heeft gestaan. In de laatste ja­ren had de Hitlerjugend zich erin verschanst en een dag na de lucht­landingen in 1944 bij Groesbeek staken de Duitsers het monument in brand. Het schilderij is een mooie herinnering aan de fraaie villa en krijgt dan ook een promi­nente plaats in het gemeentehuis.
„Het hing bij ons op de logeerka­mer”, vertelt de gulle gever, Karel vanWayenburg. „Wij worden al wat ouder – ik ben van 1925 – en de kinderen kennen Beek niet meer. Daarom hebben we beslo­ten het aan Ubbergen te geven.
We zijn eerst in Beek gaan kijken, waar de villa nu precies heeft ge­staan.”
De grootvader van Karel woonde in Beek, maar in villa Klein Stockenhof, die er nog steeds staat. Het is onduidelijk waarom de fami­lie een schilderij van die andere vil­la in eigendom heeft. „We hebben het gekregen uit een erfenis van m’n tante, die in Nijmegen woon­de”, legt Karel uit. Zijn vader was overigens een pro­minente Nijmegenaar in de naoor­logse jaren. „Hij heeft onder meer Quick mede opgericht en was lang secretaris/ penningmeester van de VVV. Hij had gediend in Indië en kwam als ambteloos burger naar Nijmegen, omdat zijn zwager een woning voor hem had geregeld.
Die zwager was directeur Dobbel­mann van de gelijknamige zeepfa­briek. Mijn vader is later ereburger van Nijmegen geworden, de enige die geen straatnaam naar zich ver­noemd heeft gekregen.”
Kunstkenner Hans Groothuijse herkent in de stijl van de schilder de Romantische School. „Maar het is geen grote naam. Ik ga dat nog verder onderzoeken.”