24 oktober 2009

Cor Janssen neemt afscheid van de Polder

Vanmiddag nam Cor (Pukske) Janssen uit Leuth afscheid van "De Polder". Cor heeft 39 jaar, vanaf zijn 23e, gewerkt bij "de Polder" (zijn start was bij het Polderdistrict Het Circul van de Ooij) en vandaag ging hij met pré-pensioen bij het Waterschap Rivierenland. Zijn afscheidsreceptie werd gehouden in het Hollandsch- Duitsch gemaal, de plek welke voor hem vele jaren erg vertrouwd is geweest. Velen kwamen hem de hand schudden en bedanken voor de samenwerking van de afgelopen jaren. Zie de foto’s Afscheidswoord door Cor zijn teamleider op de receptie.

Geachte aanwezigen,
Geachte familie Janssen,
Beste Cor,

Cor,
Cornelius…, Puk…, herr Janssen…, “blonde parel”…, der alte…
of “Gij met oewen witten baard”….
Slecht enkele van de vele namen die jij vergaarde.
Maar door jouw vele contacten overal,
iets wat jij makkelijk bij elkaar spaarde.

Boerenknecht, wegenbouwer, jager, kegelaar, onderhoudsmedewerker
en de laatste jaren senior-peilregelaar.
Je bent van alle markten thuis
en krijgt het meestal wel voor elkaar.

Voor je collega’s binnen het team was je ook een baken.
Zij bespraken met jou, vele vele zaken.
Ook konden we binnen “ons” team zaken stevig bediscusieren.
Buitenstaanders vonden dat wel eens raar,
maar wij konden er allen van leren.

Je bent een markant persoon.
Makkelijk in de omgang.
En ook op een feestje was je vaak te vinden.
Nadeel was wel, dat je dan wel eens de fiets op de rug moest binden!

Bij het waterschap werkte je vele jaren,
Samen met je teamgenoten heb je vele klussen kunnen klaren
Zelf was je altijd zeer vindingrijk.
Zo liet je je tekkel touwen door duikers trekken
en bouwde je bovenop de Sint Jansberg in Groesbeek, een dijk!

Maar toch, in de loop der jaren veranderde het werk.
Je moest meer vergaderen, schrijven en monitoren,
En; “Gebruik nou eens die pc” moest je ook vaak aanhoren.

Toch sloeg je je ook hier doorheen,
Al ging dat wel eens met een kromme teen.
Je vroeg om hulp aan de seniors De Kleijn of van der Geijn.
Die regelden het dan weer voor jou
en dat vond je maar wat fijn.

Was je met een collega in de buurt van je huis,
Dan was het tussen de middag naar Yvon,
Want die bakte wel weer een lekker eitje, thuis!

De Ooijpolder en Groesbeek, jouw “eigen” gebied.
Wij hopen dat hier nog voor jou liggen, vele jaren in het verschiet.
Geniet van het leven en van de natuur.
Want daarin zul je nog doorbrengen, menig uur.

Als een echte natuurbeheerder waak je nu over de schouwpaden,
Jij weet wel wat ik bedoel!
Blijf met iedereen in goed overleg,
dan bereik je misschien wel je doel!

Persoonlijk zal ik je dagelijkse omgang missen.
Je was een fijne vent.
Geniet van je vrije tijd en Yvon.
En blijf gewoon zoals je bent.

Cor,
Namens mezelf, maar ook namens al je collega’s;

Het ga je goed!

Jan Kerkhoff,
Teamleider rayon Rijk van Nijmegen.