22 oktober 2009

Herindelingsdebat Mallemolen Groesbeek

Woensdagavond waren er zo’n honderd bezoekers aanwezig, merendeel politici, op de debatavond over herindeling in De Mallemolen in Groesbeek. Door een werkgroep van betrokken burgers uit de drie betrokken gemeenten en via de website van dagblad De Gelderlander werd een poll gehouden over de gemeentelijke herindeling. De uitslag van de Gelderlander-poll was dat 49% van de bewoners voor herindeling is en 13% voor zelfstandig blijven. Uit de poll van de werkgroep MUG was de animo voor herindelen maar liefst 69,8%, en 8,7% voor zelfstandig blijven. Mogelijk wordt er tijdens de gemeenteraads-verkiezingen van 3 maart 2010 een referendum gehouden om voldoende duidelijk te kunnen maken hoe de bevolking over het samengaan van de drie gemeentes denkt. De muzikale noot werd verzorgd door Barbara Onderdelinden. Zij zong het lied getiteld de Herindelingsblues. Foto’s: William Giebels.‘Referendum over fusie gemeenten’  Bron: De Gelderlander
GROESBEEK – Een referendum kan wat meer duidelijkheid geven over hoe de inwoners van Groesbeek, Ubbergen en Millingen denken over een herindeling. Opvallend veel politici die woensdag aanwezig waren in De Mallemolen op de debatavond over herindeling bleken wel wat te zien in een volksraadpleging. Zij vertegenwoordigen verschillende partijen uit alle drie de gemeenten.
Anderen vinden dat de gemeenteraadsverkiezingen van 3 maart 2010 voldoende duidelijk kunnen maken hoe de bevolking over het formeren van zo’n grote groene gemeente denkt. De diverse partijen moeten hun mening dan wel opnemen in de verkiezingsprogramma’s die deze maanden geformuleerd worden.

Een referendum kan zekerheid geven of de trend die zich in twee verschillende polls aftekent, ook het werkelijke gevoel van de bevolking weergeeft. Zowel De Gelderlander (via de eigen website) als een werkgroep van betrokken burgers uit de drie betrokken gemeenten (via huis-aan-huisbladen) hield de afgelopen weken een poll over de gemeentelijke herindeling. Alhoewel er zeker geen wetenschappelijk verantwoorde conclusies aan de resultaten verbonden kunnen worden, was in beide gevallen een onmiskenbare trend herkenbaar: de meerderheid van de bewoners is voor herindeling.

Dat geldt zeker voor Ubbergenaren en Millingenaren en in mindere mate voor Groesbekenaren. Er is daarmee een opvallend verschil met de gemeenteraadsleden die woensdagavond juist heel terughoudend waren over de herindeling. De meesten kozen liever voor ‘verdere samenwerking’ of een fusie ‘op termijn’. Enkelen wilden daar ook de gemeente Heumen bij betrekken.

Alleen in Millingen lijkt iedereen zonder schroom voor één grote groene gemeente te zijn. De grote respons op beide polls verraadt in ieder geval dat het onderwerp leeft onder de bevolking, vooral in Ubbergen en Millingen.

Er waren ruim honderd bezoekers aanwezig om mee te doen aan het debat. Zij waren gelijkelijk verdeeld over de drie gemeenten.

‘Rijk van Nijmegen één groene gemeente’
RIJK van NIJMEGEN – De Nijmeegse wethouder Paul Depla vindt dat de plattelandsgemeenten rond Nijmegen één sterke groene gemeente zouden moeten vormen. "Die gemeente zou dan een goed tegenwicht voor de stad Nijmegen zijn. Zo’n herkenbare gemeente kan heel krachtig opereren", gelooft hij. "De verschillende identiteiten van de regio, stad versus polder en groene dorpen, krijgen na zo’n herindeling meer kans zich optimaal te ontwikkelen."

Depla laat daarbij wel de optie open dat dorpen als Ubbergen, Berg en Dal en de Heilig Landstichting zich bij Nijmegen aansluiten. "In die dorpen heerst al een stadsgevoel. Ubbergen op de heuvel dat is toch gewoon het verlengde van Nijmegen-Oost."

Hij benadrukt dat een fusie tussen de regiogemeenten en de opname van enkele ‘stadse dorpen’ bij Nijmegen ‘nooit van bovenaf opgelegd mag worden’. Hij noemt zichzelf ook geen "herindelingsaanhanger’. "Groter, groter is geen oplossing voor bestuurlijke problemen. Als de dorpen het zelf niet willen, moet je er ook niet aan beginnen."

Een eventuele opname van enkele dorpen bij de stad werd eerder gesuggereerd door de burgemeester Paul Wilbers van Beek- Ubbergen. Hij ziet niets in een fusie van Millingen, Ubbergen en Groesbeek.  (Bron: De Gelderlander)