14 september 2009

Afscheidsviering pastoor Kerssemakers

Zondag werd in de kerk van Berg en Dal de afscheidsviering gehouden voor pastoor Ronald Kerssemakers, pastoor van de vorig jaar gevormde parochie De Verrijzenis, welke in 2008 is ontstaan uit het samengaan van de parochies Berg en Dal en Heilig Landstichting. Bisschop Hurkmans van ‘s-Hertogenbosch heeft met ingang van 7 juni 2009 eervol ontslag verleend aan Roland Kerssemakers en hij is per gelijke datum benoemd als pastoor van de pastorale eenheid De Driestroom te St. Anthonis en de pastorale eenheid Vierlingsbeek- Maashees. Hij was op 14 februari al benoemd tot deken van het dekenaat Cuijk, Boxmeer en Gemert. Roland Kerssemakers heeft ruim 7 1/2 jaar in Berg en Dal gewerkt. Als afscheidscadeau werd hem een door één van de inwoners van de parochie geschilderd schilderij aangeboden, voorstellende het samengaan van de parochies uit Berg en Dal en Heilig Landstichting. Na afloop van de lange viering waren er nog een aantal sprekers en kreeg hij een serenade van muziekvereniging Edelweisz uit Berg en Dal. zie de foto’s