14 augustus 2009

Grote groep Wulpen in de Ooijpolder

Een grote groep Wulpen, weidevogels, steltlopers, is deze week neergestreken in de weilanden tussen Het Meertje en het Kerkje van Persingen in de Ooijpolder. Dorpsgenoot Ton Hoefnagel telde ruim 75 Wulpen, die tussen de andere weidevogels en hazen liepen te fourageren. Hij heeft er een groot aantal op de foto gezet. Volgens Johan Bekhuis zwerven er zo’n tweehonderd rond in de polder. Afgelopen weekend zag hij een grote groep op een geoogste akker langs de Zeelandsestraat. Ook zag hij vlak voor het duister weleens Wulpen in formatie naar de Kaliwaal vliegen. Vermoedelijk overnachten ze daar langs de waterrand, met de poten in een ondiepe plas. zie de foto’s


In juli zat al een groep wulpen in de polder. Ik vermoed dat we hier te maken hebben met vogels waarvan het broeden mislukt is. Ze verlaten hun broedgebied (veen- en heidegebieden, vooral noordelijk en oostelijk van nederland), verzamelen in ons voedselrijke landje om een paar maanden "vakantie" te houden. Later in het jaar trekken ze vooral naar de kust- en wadgebieden, aldus Johan Bekhuis.