25 juli 2009

Vierdaagse ’t Hofke in Beek

Ook dit jaar hadden de bewoners van verzorgingstehuis ‘tHofke te Beek weer een alternatieve 4Daagse rond hun eigen verzorgingshuis in Beek. 4 dgen lang maakten ze een rondje om op vrijdag gezamenlijk de intocht te kunnen vieren. Deze laatste dag werden ze bij de ingang opgewacht door Leidy van der Aalst- Wolken, wethouder Welzijn van de gemeente Ubbergen, terwijl ze daarbij uit handen van de locatiemanager een gladiool ontvingen. In ’t Hofke zelf werd na afloop verder gevierd, dat ze het allemaal weer volbracht hadden. zie de foto’s