17 juli 2009

Overdracht sleutel sportcomplex De Kempkes

De sleutel van het nieuwe sportcomplex de Kempkes in Ooij werd op 17 juli door sportwethouder Leidy van der Aalst, in aanwezigheid van o.a het hele college van B & W van de gemeente Ubbergen , aannemer Vermeulen en de project leider van Oosterpoort, overhandigd aan de voorzitter van Stichting De Kempkes. Daaraan voorafgaande was bij de notaris de akte van erfpacht getekend. In het nieuwe clubgebouw vond de ondertekening plaats van de overeen-komsten tussen de gemeente en Stichting De Kempkes, die het sportcomplex gaat exploiteren.
Om de sleutel niet te verliezen was hij vastgemaakt aan een honkbalknuppel, die ongetwijfeld een plaatsje krijgt in het fantastisch mooie clubgebouw. Volgende week worden de velden overgedragen. Vóór de officiële opening op 22 augustus moet er nog veel gebeuren maar met de hulp van een groot aantal vrijwilligers gaat dat lukken. Het sportcomplex is gebouwd in opdracht van de gemeente Ubbergen omdat op de huidige velden woningbouw komt. zie de foto’s