16 juli 2009

Vuilstort in Ooij

Waarschijnlijk een buurtbewoner heeft zijn huisval, inclusief stoelen, onlangs gestort in het riet langs de oever van de Wilhelminaplas in Ooij. Een andere buurtbewoner heeft deze rotzooi vervolgens weer aan de kant getrokken en bij een afvalbak geplaatst, waarna de gemeente is gewaarschuwd. De overige buurtbewoners zijn niet blij met zulke acties, temeer daar dergelijk grofvuil gratis thuis door de DAR wordt afgehaald. zie de foto’s