16 juli 2009

Kurken en Kuieren

Vanmiddag is op de wijnerij De Klös in Groesbeek het boekje "Kurken & Kuieren" gepresenteerd. De eerste exemplaren werden aangeboden aan de beide Groesbeekse wijnkoninginnen van 2008 en 2009. Deze prachtige gids met wandel- en fietsroutes langs wijngaarden in Groesbeek en Lingewaard is een produkt van auteur Kaat Olsson uit Leuth en fotograaf Bob Walker uit Beuningen, is de eerste in zijn soort. Er is namelijk nog nooit iets over de wijngaarden uit deze streek geschreven. Het boekje is uitgegeven door de Koninklijke BDU uitgevers b.v. en bevat 112 pagina’s. Het is verkrijgbaar via de boekhandel en het VVV en via de website www.bduboeken.nl zie de foto’s.
Bron: De Gelderlander.

In het boekje Kurken & Kuie­ren, dat deze week is versche­nen, staan tien wandel- en fietstochten die langs regio­nale wijngaarden voeren. Proeven kan ook.
Geert Willems
Wijnliefhebbers hoe­ven niet meer naar Frankrijk of de Eifel als ze langs druiven­ranken willen fietsen of wandelen.
Het Rijk van Nijmegen en de Betu­we hebben zich inmiddels tot kleinschalige wijngebieden ontwik­keld, waardoor er nu een boekje kan verschijnen met de titel: Kur­ken & Kuieren, tien inspirerende rou­tes rond wijngaarden in Groesbeek en Lingewaard.
Het boekje is samengesteld door freelancejournalist Kaat Olsson uit Leuth en fotograaf Bob Walker uit Beuningen. „ Groesbeek is echt de wijnhoofdstad van ons land gewor­den”, volgens Olsson. „We wilden een wandel- en fietsboekje maken met een thema, dus zo kwamen we al snel op deze wijnroutes uit. Het sluit ook mooi aan op andere trends zoals de groei van het aantal Bed & Breakfast-adressen in de re­gio en de culinaire ontwikkeling van streekproducten.”
Zeven routes lopen door Groes­beek en Berg en Dal, de andere drie liggen in de Betuwe. Iedere tocht heeft één wijngaard als cen­traal punt. Op de meeste adressen kunnen de wandelaars een rondlei­ding krijgen of wijn proeven. Vaak moet wel op afspraak.
De twee hebben de route globaal samengesteld met een kaart en ze vervolgens gelopen om het exacte traject te bepalen. Ook zijn ze bij de wijnboeren op bezoek geweest. „We hebben veel wijn geproefd”, lacht fotograaf Bob Walker. „Ik was onder de indruk van de smaak en de kwaliteit. Daar wordt door velen nog te licht over gedacht.”
In Groesbeek zijn twee wijnbezoe­kerscentra in ontwikkeling. Bij de familie Müskens aan de Cranen­burgsestraat is de bouw al in een vergevorderd stadium. Freek Ver­hoeven van De Colonjes, de be­langrijkste inspirator van de wijn­teelt in de regio, wil het landelijk wijncentrum op zijn landgoed ves­tigen. De NederlandseWijnfeesten zijn al twee keer gehouden in Groesbeek en ook die hebben zich ontwikkeld tot een internationale trekpleister in september.
In de Betuwe heeft eveneens een kleinschalige wijnindustrie ontwik­keld. Zo staan er in het boekje rou­tes langs de biologische wijngaard Delgaard in Oosterhout, De Phoe­nix in Zetten en de Kommerdijk in Gendt.
In Kurken & Kuieren wordt niet al­leen een beschrijving van de rou­tes gegeven, ook staan er diverse in­terviews in met wijnboeren. De fo­to’s van Bob Walker, gemaakt langs de routes, nemen een promi­nente plaats in. Walker: „ Zo’n boek maken is een snoepje om naast je gewone werk te doen.”
Kurken & Kuieren wordt uitgegeven door BDU Boeken en is voor 12 euro te koop bij de VVV’s en de boekhandel.