9 juli 2009

Presentatie boekje Er was Ooijt

Vanmiddag is in het dorpshuis De Sprong te Ooij het boekje "Er was Ooijt", verhalen en vraaggesprekken, gepresenteerd. Het boekje is ontstaan nadat wethouder Leidy van der Aalst-Wolken van de gemeente Ubbergen in het voorjaar van 2008 met een aantal bewoners uit Ooij gesproken had, die ieder op hun beurt de prachtigste verhalen konden vertellen. Samen met het ROC Nijmegen, het Centrum Ouderen en Levensvragen en de bibliotheek Gelderland-Zuid werd het idee uitgewerkt om deze verhalen te schrijven en te bundelen. Door het ROC werd een cursus gegeven voor mensen, die zelf hun levensverhaal wilden schrijven en met behulp van een aantal leerlingen van de Havo Notre Dame des Anges, werden tevens een aantal mensen geïntervieuwd. Dit gebeurde tijdens hun maatschappelijke stage. Wethouder van der Aalst overhandigde vanmiddag de eerst exemplaren aan de leden van de werkgroep, die op hun beurt de boekjes verdeelden onder de medewerkers. zie de foto’s


Presentatie project "verhalen vertellen" 9 juli in de Sprong

Op 9 juli wordt in dorpshuis de Sprong in Ooij het boekje "Er was Ooijt" gepresenteerd. Een bundeling van verhalen van ouderen in Ooij, die geïnterviewd zijn door leerlingen van de Havo Notre Dame des Anges. Ook staan er levensverhalen in van Ooijse cursisten van het ROC. Het boekje is het eindresultaat van het project Verhalen Vertellen. Een samenwerkingsproject van Havo Notre Dame des Anges, het ROC, Bibliotheek Gelderland Zuid locatie Ooij, het Centrum voor Ouderen en Levensvragen (COL) en de gemeente Ubbergen.

De verhalen die een aantal ouderen uit de Loeffenstraat elkaar vertelden tijdens een ontmoetingsbijeenkomst met wethouder Leidy van der Aalst zouden opgeschreven moeten worden, maar hoe doe je dat? Tien leerlingen van Havo Notre Dame des Anges zijn erop uitgetrokken om acht ouderen uit Ooij te vragen naar hun leven in Ooij. De leerlingen deden dit in het kader van hun maatschappelijke stage. De havo-leerlingen waren verrast door de gastvrijheid waarmee ze werden ontvangen. De ouderen op hun beurt waren blij dat ‘de jeugd van tegenwoordig’ de moeite nam hen op te zoeken en hen soms urenlang ondervroeg over wat ze hadden meegemaakt. Zo werd het een project waarbij ontmoeting tussen ouderen en jongeren centraal stond.

Ook hebben vier cursisten uit Ooij bij het ROC Nijmegen de cursus "levensverhalen schrijven” gevolgd. Ze zijn enthousiast aan de slag gegaan en hebben verschillende aspecten van hun leven in Ooij op een aanstekelijke manier beschreven,

Van de interviews en levensverhalen is een fraai boekje samengesteld met als titel ‘Er was Ooijt’. Dit boekje wordt op donderdag 9 juli om 15.00 uur gepresenteerd in De Sprong. Bij de presentatie van het boekje wordt een aantal verhalen en interviews voorgelezen door enkele cursisten en havoleerlingen. Daarna zal het boekje door de wethouder worden uitgereikt aan de geïnterviewden, havoleerlingen en ROC cursisten. Alle betrokkenen bij het project zijn voor de presentatie uitgenodigd.