30 juni 2009

Burgemeesters maken samenwerking officieel.

Dinsdag 30 juni vond er in het gemeentehuis van Groesbeek een bijzondere ondertekening plaats, die de samenwerking tussen de gemeenten Groesbeek en Millingen aan de Rijn markeert. Daar werd door de burgemeesters, mevrouw Vermeulen van Millingen aan de Rijn en de heer Prick van Groesbeek hun handtekening onder de definitieve samenwerkingsovereenkomst gezet. Bovendien werd burgemeester Prick van Groesbeek in diezelfde bijeenkomst door Commissaris van de Koningin, de heer Clemens Cornielje, worden beëdigd als waarnemend burgemeester van Millingen aan de Rijn in verband met het vertrek van mevrouw Vermeulen per 1 juli naar de gemeente Leusden, waar zij het burgemeestersambt zal aanvaarden. zie de foto’s


Burgemeesters maken samenwerking officieel (Persbericht)

Dinsdag 30 juni as. tussen 16.00 en 18.00 uur vindt er in het gemeentehuis van Groesbeek een bijzondere ondertekening plaats, die de samenwerking tussen de gemeenten Groesbeek en Millingen aan de Rijn markeert. Dan zetten de burgemeesters mevrouw Vermeulen van Millingen aan de Rijn en de heer Prick van Groesbeek hun handtekening onder de definitieve samenwerkingsovereenkomst. Bovendien zal burgemeester Prick van Groesbeek in diezelfde bijeenkomst door Commissaris van de Koningin de heer Clemens Cornielje worden beëdigd als waarnemend burgemeester van Millingen aan de Rijn in verband met het vertrek van mevrouw Vermeulen per 1 juli naar de gemeente Leusden, waar zij het burgemeestersambt zal aanvaarden.

Per 1 juli betekent de samenwerking in de praktijk dat de gemeente Groesbeek ook voor Millingen de gemeentelijke taken gaat uitvoeren. In de bijeenkomst wordt gespeecht, de handtekening gezet en het glas geheven met de direct betrokkenen. Dat zijn de beide gemeenteraden, de colleges en natuurlijk de medewerkers. Ook uitgenodigd zijn vertegenwoordigers van de provincie. De provincie heeft financieel bijgedragen aan het tot stand komen van deze unieke samenwerking binnen Gelderland.

De samenwerking slaat meerdere vliegen in één klap: het biedt een steviger perspectief voor het verbeteren van dienstverlening aan de inwoners en gemeenschappelijke belangen kunnen beter worden behartigd. Gezamenlijke inkoop bespaart kosten. Bovendien kan kwetsbaarheid door ziekte en afwezigheid van personeel beter worden opgevangen.

Een van de voorwaarden was dat inwoners van beide gemeenten geen c.q. zo min mogelijk hinder mochten ondervinden van de voorbereiding en invoering van de samenwerking. Voor beide organisaties was het geen geringe opgave de winkel gewoon aan het draaien te houden en tegelijkertijd een toch zo ingrijpende opdracht te voltooien. Dat is gelukt en nu kan gezamenlijk worden gewerkt aan sterke zelfstandige gemeenten.

De medewerkers van de gemeente Millingen aan de Rijn komen per 1 juli in dienst van de gemeente Groesbeek. De gemeentelijke organisatie van Groesbeek gaat dan fungeren als werkorganisatie voor twee leefgemeenschappen en twee gemeentebesturen.
Het gemeentehuis in Millingen aan de Rijn blijft huis van de gemeente, met een inwonersloket, waar allerlei zaken kunnen worden geregeld. Ook het college en de gemeenteraad hebben hun basis in het gemeentehuis in Millingen.
De gemeentewerkplaats blijft ook als vanouds zijn diensten verlenen aan de Millingse inwoners.