19 juni 2009

Jubilarissen FNV Bondgenoten Ooijpolder

Donderdagavond werden tijdens een feestelijke bijeenkomst diverse leden van de FNV Bondgenoten Ooijpolder gehuldigd voor hun jarenlange trouwe lidmaatschap van de bond. Dit gebeurde in het dorpshuis de Sprong te Ooij en was voor de jaren 2008 en 2009. Als eerste kreeg dhr. T.A. Maas uit Beek zijn onderscheiding voor 60 jaar lidmaatschap opgespeld, gevolgd door dhr. J. Haan uit Leuth. 50 jaar in 2008 waren de leden J.A. Corté uit Erlecom en C.W. Terwindt uit Leuth. I.v.m. het overlijden van Jan Corté werd deze speld bij zijn weduwe, Wil Corté, opgespeld. 40 jaar lid waren in 2008 de heren A.G. Janssen en J.H. Schel uit Ooij. En voor hun 25 jarig lidmaatschap kregen de heren A.G. Siebelink uit Ooij en B.H.H. Ysvelt uit Kekerdom hun onderscheiding opgespeld. Voor het jaar 2009 werden de volgende onderscheidingen uitgereikt. 70 jaar lid de heren J. vd Brink en G.H. Janssen uit Ooij. 60 jaar lid waren J. Braam en J.T. Vermeulen uit Ooij, G.C.M. Maas uit Beek en H.J. Awater, die niet aanwezig was. De heren Jan Harn uit Ooij en W.P. Peelen uit Beek waren 50 jaar lid, evenals B. van Eerden en J.van Haren uit Millingen aan de Rijn, die allebei niet aanwezig waren. Voor hun 40 jarig lidmaatschap werden W.Boerboom en B. Kamps uit Ooij onderscheiden, terwijl de heren W.J. Giesen uit Kekerdom en C.W.G Gosen uit Millingen, alsmede mevr. L. Mulders- van Kerkhof de speld, behorende bij hun 25 jarig lidmaatschap ontvingen. zie de foto’s