3 juni 2009

Stemmen op 4 juni voor Europa

Op donderdag 4 juni 2009 stemmen we voor het Europees Parlement. Om de vijf jaar worden de Europese verkiezingen gehouden. Deze vinden al sinds 1979 plaats. Je kunt stemmen op kandidaten van Nederlandse politieke partijen die zitting gaan hebben in het Europees parlement. Deze partijen denken verschillend over Europa.  Er valt zeker iets te kiezen omdat het wezenlijk verschil maakt in welke politieke richting het Europees Parlement besluiten neemt! Stem daarom op 4 juni bij je stembureau.


Verkiezingsdatum
Op donderdag 4 juni 2009 wordt er in Nederland gestemd. In de rest van de Europese landen stemt een groot deel van de bevolking traditioneel op zondag. Zij gaan dus op zondag 7 juni 2009 naar de stembus. Op basis van peilingen kunnen er op zondagavond 7 juni 2009 na 22.00 uur al voorlopige uitslagen bekend worden gemaakt. Omdat we in Nederland al op 4 juni 2009 stemmen, weten we hier de resultaten eerder. Hier worden ze al op donderdagvond 4 juni 2009 officieus bekend gemaakt, na het sluiten van de stembussen.

Stemrecht
Voor de verkiezingen van het Europees Parlement mogen in principe alle inwoners van de Europese Unie van achttien jaar en ouder stemmen. In ons land worden de Nederlandse leden van het Europees Parlement gekozen.

Ook mensen die afkomstig zijn uit een andere EU-lidstaat en in Nederland wonen, mogen op een Nederlandse kandidaat stemmen. Enige voorwaarde daaraan is dat ze zich uiterlijk 22 april 2009 moeten registreren bij de gemeente waar ze staan ingeschreven.

Tot voor kort mochten personen die wegens een geestelijke stoornis onder curatele zijn gesteld, niet stemmen. Nieuw is dat ze tegenwoordig wel mogen deelnemen. Deze personen ontvangen van hun gemeente een oproepingskaart of stempas.

Ook nieuw is dat Nederlanders die in de Nederlandse Antillen of op Aruba wonen, mogen stemmen.