26 mei 2009

Bewoners Kalorama verhuizen

Vandaag zijn 80 bewoners van Kalorama uit Beek verhuisd naar hun nieuwe onderkomen in "De Veste" te Nijmegen. Deze nieuwe afdeling van Kalorama, gelegen in de Nijmeegse wijk Brakkenstein, voldoet geheel aan de nieuwe, moderne eisen en ligt aan de rand van een bosgebied. Gisteren waren al de privé eigendommen van de bewoners overgebracht wen vandaag gingen ze zelf. Diverse taxibusjes moesten er aan te pas komen om de bewoners over te brengen. In de Veste werden ze met muziek en ballonen verwelkomd. zie de foto’s  

zie de video van de Gelderlander


Bron: de Gelderlander.

BEEK/NIJMEGEN – Als dinsdag tachtig verpleeghuisbewoners van Kalorama zijn verhuisd naar hun kamer in De Veste, een splinternieuw complex in Brakkenstein, staat op het terrein in Beek een complete vleugel leeg. Na de verhuizing zou eigenlijk meteen een grootschalige nieuwbouwoperatie uitgevoerd worden, maar dat plan heeft de nieuwe directeur Pieter Kuiper van Kalorama voorlopig afgeblazen.

„Door de vertraging bij de bouw van De Veste hebben we wat meer tijd gekregen om na te denken over de toekomst”, aldus Kuiper. „In 2010, 2011 komt er nieuwe regelgeving voor de zorg en worden we geacht om ons vastgoed zelf te beheren. Het moet daarmee ook rendabeler worden. Daarom willen we nu niets overhaast doen en maken even pas op de plaats.”

De verhuizing van dinsdag is een stipt voorbereide operatie. „We hebben een gigantisch draaiboek gemaakt”, zegt directeur Kuiper. Maandag al zijn de verhuisdozen met de privèspullen van de bewoners overgebracht naar Nijmegen.

door Geert Willems (De Gelderlander)
BEEK/ NIJMEGEN – Als vandaag 80 verpleeghuisbewoners van Kalora­ma zijn verhuisd naar hun kamer in De Veste, een splinternieuw complex in Brakkenstein, staat op het terrein in Beek een complete vleugel leeg.
Na de verhuizing zou eigenlijk meteen een grootschalige nieuw­bouwoperatie uitgevoerd worden, maar dat plan heeft de nieuwe di­recteur Pieter Kuiper van Kalora­ma voorlopig afgeblazen. „ Door de vertraging bij de bouw van De Ves­te hebben we wat meer tijd gekre­gen om na te denken over de toe­komst”, aldus Kuiper. „In 2010, 2011 komt er nieuwe regelgeving voor de zorg en worden we geacht om ons vastgoed zelf te beheren. Het moet daarmee ook rendabeler worden. Daarom willen we nu niets overhaast doen en maken even pas op de plaats. We willen weten: als we nu iets nieuws gaan bouwen, is dat over twintig jaar ook nog geschikt?”
De voorganger van Kuiper, Hetty Stieger, presenteerde een jaar gele­den een groots schetsplan voor een complete facelift van het Kalo­ramaterrein op de Beekse heuvel­rug. De twee paviljoens voor de doofblinde bewoners zouden snel gesloopt worden om plaats te ma­ken voor nieuwe gebouwen in cha­let- stijl. Een ‘ reliëfplan’ zou het glooiende terrein van Kalorama toegankelijker maken. Een parkeer­garage moest de auto’s uit het zicht krijgen. Kuiper: „Die plan­nen zijn nog niet helemaal van de baan, zeker de vervangende nieuw­bouw voor de doofblinde bewo­ners is hard nodig. Maar we doen het nu even heel rustig aan.”
De verhuizing van vandaag is een stipt voorbereide operatie. „We hebben een gigantisch draaiboek gemaakt”, zegt directeur Kuiper. Gisteren al zijn de verhuisdozen met de privè-spullen van de bewo­ners overgebracht naar Brakken­stein. De bewoners zijn vanmor­gen om zes uur gewekt, een uur vroeger dan anders. Eerst gaan de bedden naar het nieuwe adres, aan het einde van de ochtend begin­nen busjes te pendelen om de mensen naar Nijmegen te breng­en. De meeste bewoners gaan er flink op vooruit. Nu wonen zij nog in meerpersoonskamers, soms zelfs met drie anderen in de­zelfde kamer. In het nieuwe com­plex De Veste in Brakkenstein zijn alleen maar eenpersoonskamers in­gericht.
De ambitieuze nieuwbouwplan­nen voor het Kaloramaterrein in Beek zijn voorlopig van tafel. De nieuwe directeur Kuiper wil geen overhaaste besluiten nemen.

door Francine Wildenborg
(Bron: De Gelderlander)
BEEK/ NIJMEGEN – Afscheid doet al­tijd een beetje pijn, dus ook van de Beekse vestiging van Kalorama. Hoewel Henk van Maassen (79) er een spiksplinternieuwe eenper­soonskamer in Brakkenstein voor terugkrijgt, de locatie verlaten waar hij al zestien jaar komt en twee jaar woont, valt hem zwaar.
Gistermiddag zijn 80 bewoners van Beek naar Veste Brakkenstein verhuisd, een nieuw verpleeghuis aan de Driehuizerweg in Nijme­gen.
„De verpleeggangen in in Beek wa­ren gezellig. En je kon overal naar buiten. Kalorama voelde als ouder­lijk huis”, vertelt Van Maassen ge­ëmotioneerd. Maar het gedateerde interieur, sanitair en de vierper­soonskamers waren ook niet alles. „De een wil met het raam open slapen, de ander wil het dicht”, verzucht de 79- jarige die ruim 50 jaar een viskraam aan de Parkweg in Nijmegen had.
Volgens verzorger Marian Nicola­sen is vooral de privacy een groot pluspunt aan het nieuwe gebouw. „Op de vierpersoonskamers in Beek hoorde bewoners alles van el­kaar. Als er eentje een hoestbui kreeg, zat de rest ermee. Boven­dien kon je nooit even rustig iets met een patiënt of met de familie bespreken. Dat kan nu wel.”
De verhuizing van in totaal vier af­delingen, onder wie mensen met een fysieke en geestelijke handi­cap, bleek een flinke onderne­ming. Nicolasen: „ Alles inpakken, kijken wat je nog wel of niet nodig hebt aan apparatuur en meubels, en dan alle bedden en spullen klaarzetten.”
De bewoners waren al tijden met het vertrek bezig. Directeur Pieter Kuiper van Kalorama: „ Al met al is de oplevering een jaar vertraagd en onze mensen zaten er op het laatst echt op te wachten. We zijn nog extra met hen naar de nieuw­bouw gegaan, zodat ze alvast hun nieuwe kamer konden zien. En maandag hebben familieleden al wat persoonlijke dingen op hun kamers kunnen zetten.”
In het nieuwe vertrek van Van Maassen, staat de vensterbank vol met fotolijstjes. Die heeft zijn vrouw er alvast geplaatst. „Het is de bedoeling dat bewoners nu meer eigen spulletjes mee kunnen nemen dan in Beek. Zoals een ei­gen stoel en schilderijtjes.”
Vooralsnog oogt zijn kamer nog wat leeg, maar dat vindt hij niet zo erg: „Eerst maar eens kijken wat er in past. Maar dat komt wel goed hoor. Het is wel fijn om straks wat meer huiselijke dingen hier te hebben: home sweet home.”
Van Maassens vrouw en kinderen wonen in Nijmegen. Nu hij ook weer in de stad woont, is het voor hen makkelijker om hem te bezoe­ken, tot groot genoegen van de 79-jarige. Voor een aantal bewo­ners is de partner nu heel dichtbij, aangezien die sinds kort in een van de seniorenappartementen binnen het complex Veste Brak­kenstein wonen. Een enkeling wilde liever in Beek blijven. Nicolasen: „Dat kan geluk­kig, zij worden geplaatst bij de be­woners van het hoofdgebouw dat in gebruik blijft.”
In het nieuwe café van Kalorama was de ontvangst feestelijk, met muziek en een drankje. Een goed begin volgens Van Maassen: „Een glaasje champagne. Dat had ik nog nooit gedronken, maar het smaak­te goed hoor.”