20 mei 2009

Lintjes bij fietsclub Juliana

Op zaterdag 16 mei heeft burgemeester Annemiek Vermeulen in Millingen aan de Rijn 5 leden van de jubilerende fietsvereniging Juliana in Millingen aan de Rijn uitgereikt. Dit gebeurde t.g.v. het 100 jarig bestaan van de vereniging. Het betreft de volgende leden. De heer G.P.A. Janssen (Gerrie): Lid in de Orde van Oranje Nassau. De heer H.Th.P. (Henk) van Deelen : Lid in de Orde van Oranje Nassau. De heer P.M.G. (Peter) Linders : Lid in de Orde van Oranje Nassau. De heer F.J. Janssen (Frits) : Lid in de Orde van Oranje Nassau.
De heer H.M.A. Janssen (Erik) : Lid in de Orde van Oranje Nassau. Zie de foto’s, gemaakt door Erik Hell.Bijzondere gelegenheid Koninklijke Onderscheidingen
100-jarig bestaan Juliana levert extra lintjesregen op

Zaterdag 16 mei om 17.15 uur speldt burgemeester Annemieke Vermeulen in het gebouw van kunstrijwielvereniging Juliana, Heerbaan 93, een 5-tal Koninklijke onderscheidingen op, toegekend aan vrijwilligers van de vereniging. Zoals inmiddels heel Milingen wel weet viert Juliana dit jaar haar 100-jarig bestaan. Reden voor de vereniging om haar vrijwilligersbestand te onderzoeken op zogenaamde decorabele leden. Een Koninklijke Onderscheiding wordt onder strenge voorwaarden toegekend, en het feit dat maar liefst 5 vrijwilligers deze toets doorstaan, zegt ook iets over de bindingskracht van de vereniging zelf.
Onderstaande personen zijn gedecoreerd:

De heer G.P.A. Janssen (Gerrie): Lid in de Orde van Oranje Nassau

De Heer Janssen was van 1959 tot 1984 kunstfietser bij Kunstrijwielvereniging Juliana. Hij heeft samen met nog 4 fietsers tijdens het 75 jarig jubileum Parijs-Millingen op een eenwieler gefietst.
Hij is van 1959 tot heden actief lid van de vereniging. Tijdens de bouw van het nieuwe clubhuis (1973-1974, (in- en uit de brand) was hij een van de aanjagers. Ook eind jaren tachtig en in 2002 heeft hij veel werk verzet bij twee grote verbouwingen van het verenigingsgebouw.Tijdens de organisatie van het 90 jarig jubileum en nu bij de organisatie van het 100 jarig jubileum is hij zeer nauw betrokken. Kortom een harde werker voor de vereniging.
Gerrie is een van de oud fietsers die volop aan het trainen is voor een optreden in de jubileum sport- en muziekshow op 31 mei.

De heer H.Th.P. (Henk) van Deelen : Lid in de Orde van Oranje Nassau

De Heer van Deelen was van 1968 tot 1997 kunstfietser bij Kunstrijwielvereniging Juliana. Als langste man op de kleine fiets wist hij menig hart te stelen vanhet publiek. Tijdens het 90 jarig jubileum heeft hij de fietsers van "Rondje Nederland op 1-wiel" begeleid. Ook Henk is een van de oud-fietsers die volop aan het trainen is voor een optreden in de jubileum sport- en muziekshow op 31 mei.
Van 1974 tot heden is de Heer van Deelen trainer van de jeugdselectie. Van 1978 tot heden is Henk actief als penningmeester, vrijwilliger en lid van een comité dat maandelijks een bingo organiseert.

De heer P.M.G. (Peter) Linders : Lid in de Orde van Oranje Nassau

Van 1967 tot 1997 is de Heer Linders kunstfietser bij Kunstrijwielvereniging Juliana. Ook begeleidde hij de fietsers van "Parijs-Millingen" en "Rondje Nederland op 1 wiel". Ook Peter traint voor zijn optreden in de jubileum sport- en muziekshow op 31 mei.
Van 1979 tot heden is de Heer Linders penningmeester van de vereniging. Met de grootst mogelijke zorg wordt de financiële boekhouding door hem gedaan.

De heer F.J. Janssen (Frits) : Lid in de Orde van Oranje Nassau

De Heer Janssen is van 1959 tot 1984 kunstfietser geweest bij Kunstrijwielvereniging Juliana.
Tijdens het 75 jarig jubileum heeft hij de fietsers van "Parijs-Millingen" begeleid.
Frits is van 1977 tot 2003 bestuurslid geweest en van 1983 tot 2003 vice-voorzitter.
Van 1959 tot heden is hij actief lid van de vereniging. Tijdens de bouw van het nieuwe onderkomen in 1973 – 1974 (in- en uit de brand) als ook eind jaren tachtig en in 2002 bij de twee grote verbouwingen heeft Frits veel werk verzet. Ook bij het 90 jarig jubileum en nu bij het 100 jarig jubileum is Frits actief werklid.
En al ruim 40 jaar haalt Frits de contributie op!

De heer H.M.A. Janssen (Erik) : Lid in de Orde van Oranje Nassau.

De Heer Janssen was van 1969 tot 2005 kunstfietser bij Kunstrijwielvereniging.
Erik was een sterke fietser die in de kunstfietsshows de meest zware positie in de nummers bezette. Tijdens het 75 jarig jubileum, heeft hij Parijs-Millingen op een eenwieler gefietst zonder een keer van de fiets te vallen. Hij is ook een van de oud-fietsers die getraind hebben voor het optreden in de jubileum sport- en muziekshow op 31 mei.
Van 1988 tot heden is hij secretaris van de vereniging. Erik legt contacten met potentiële opdrachtgevers over de hele wereld waardoor kunstrijwielvereniging Juliana al decennia op het hoogste internationale niveau opereert.
Erik neemt de taak van archivaris heel serieus. Door zijn inzet beschikt de vereniging over een rijk archief.
Van 1969 tot heden is Erik actief lid van de vereniging. Met zijn technisch inzicht heeft hij veel werk verricht tijdens de bouw van het nieuwe onderkomen en tijdens de twee grote verbouwingen.
Ook is Erik de webbeheerder van de site van Juliana.
Rondom de organisatie van het 90 jarig jubileum en nu bij de organisatie van het 100 jarig bestaan is Erik de initiatiefnemer.