22 april 2009

Tien Geboden wint Ton Gijsbers Monumentenprijs

Het buurtschap de Tien Geboden in de Ooijpolder heeft de Ton Gijsbers Monumentenprijs 2007-2008 gewonnen. De uitreiking van deze prijs aan twee van de bewoners (Piet Offermans en Gerard van Leeuwen) vond dinsdagavond plaats in het Kerkje van Persingen op een door de Stichting tot Behoud van Monument en Landschap georganiseerde bijeenkomst. Deze Stichting reikt sinds 1987 elke twee jaar monumentenprijzen uit, die toegekend worden aan eigenaren en/of beheerders van monumenten of aan organisaties die zich bezig houden met monument- en/of landschapsbeheer. Van de 19 beoordeelde objecten kwamen er in totaal 10 in aanmerking voor een nominatie voor een Aanmoedigingsprijs en 9 voor een Eervolle Onderscheiding. In beide categorieën zijn 5 prijzen toegekend. Degenen die een prijs hebben gewonnen in de categorie Eervolle Onderscheiding waren daarmee genomineerd voor de hoogste onderscheiding, de Ton Gijsbers Monumentenprijs, vernoemd naar de oprichter, oud-voorzitter en erebestuurslid van de Stichting. De bewoners, prijswinnaars van de Tien Geboden kregen een Oorkonde uit handen van Ton Gijsbers. De prijswinnaars kregen elk een door de Ooijse kunstenaar Jos van Gessel gemaakte prent van een tafereel uit Wercheren. zie de foto’s.  door Francine Wildenborg (De Gelderlander)

PERSINGEN – De Ton Gijsbers-Mo­numentenprijs is gisteravond in het kerkje van Persingen uitgereikt aan de bewoners van buurtschap Tiengeboden aan de Ooijse Band­dijk. Het was de twaalfde keer dat de prijs, samen met een aantal mo­numentenprijzen, werd uitgereikt door de Stichting tot Behoud voor Monument en Landschap in Ub­bergen. Doel is particulieren en or­ganisaties te eren voor hun inzet voor een monument of land­schapselement.
De jury is van mening dat dankzij de inzet van de eigenaren van Tiengeboden, dat slechts bestaat uit drie boerderijen en een blok ar­beidershuisjes, een belangrijke en gave herinnering aan de geschiede­nis vormt. Zo verwijst de bebou­wing naar economische bedrijvig­heid, waaronder vetweiderij en de baksteenindustrie, en naar het wo­nen in de Ooijpolder van de acht­tiende tot halverwege de twintig­ste eeuw. Een groot aantal van de huidige bewoners zette zich in de jaren zestig, toen sloop dreigde, in voor behoud van het cultuurerf­goed. Samen met latere bewoners hebben zij daarna geïnvesteerd in de renovatie en restauratie van de bebouwing. De afgelopen twee jaar zijn weer tal van onder­houdswerkzaamheden en verbete­ringen uitgevoerd.
Naast de Ton Gijsbers-Monume­ntenprijs ( de hoofdprijs) wer­den aanmoedigingsprijzen uitge­reikt. Vier anderen kregen een eer­volle onderscheiding: Alfred Schmits en Godelieve Kip van Duf­feltdijk 9 in Kekerdom, Louis Fran­kenhuis van Rijksstraatweg 7- 11 in Ubbergen, Bart Benraad van Oude Holleweg 10 (Huys te Schengen) in Berg en Dal en de vrijwilligers­club van Theo Merkus voor het on­derhoud van natuurgebied de Heerlijkheid in Beek.
De vijf winnaars hebben een schil­derij van de Ooijse kunstenaar Jos van Gessel ontvangen.