20 maart 2009

Verhuizing boom naar Geuren en Kleuren Berg en Dal

Een aantal jaren geleden moest de uitbater van restaurant "In Geuren en Kleuren" aan de Oude Kleefsebaan in Berg en Dal een beeldbepalende oude boom voor het restaurant verwijderen, omdat deze ziek was. Maar vandaag kon de lege plek weer worden ingenomen door een prachtige Zilverlinde, welke bij restaurant de Put in Berg en Dal stond en daar weg moest vanwege de plaatsing van waterputten. De fa. van Kesteren uit Groesbeek heeft de boom, die nog geknot moet worden, voorzichtig uitgegraven (ze kwamen 5 TV- en telefoonkabels tegen) en opnieuw bij "In Geuren en Kleuren" geplaatst. zie de foto’s

‘In geuren en kleuren’ denkt groen….en adopteert een boom

Een aantal jaar geleden moesten wij onze oude en zieke boom die beeldbepalend was helaas weghalen. De lege plek voor de veranda zal binnenkort, met medewerking van Gemeente Groesbeek, worden ingenomen door een prachtige zilverlinde. Deze boom, die we willen gaan knotten, staat nu nog elders in Berg & Dal, maar zal daar weg moeten door de plaatsing van waterputten. Bloeiend vanaf juli, zullen de hangende bloemen met hun heerlijke geur zorgen voor een extra ‘vakantie’ gevoel!
Restaurant In Geuren en Kleuren is gevestigd aan de Oude Kleefsebaan 102, 6571 BJ Berg en Dal.
Het is geopend van woensdag tm zondag. Lunch van 12.00 tot 14.00 uur en diner vanaf 17.30
www.ingeurenenkleuren.nl

door Francine Wildenborg (De Gelderlander)
BERG EN DAL – De zilverlindeboom die sinds 1999 voor bistro De Put aan de Oude Kleefsebaan stond, is gisteren succesvol verplaatst naar restaurant In Geuren en Kleuren even verderop.
Om half acht ’s ochtends begon het uitgraven van de zeven meter hoge linde. De werklieden kwa­men vijf telefoon- en televisieka­bels tegen. Boomexpert van de ge­meente Groesbeek Teun van Grins­ven: „Daar moet je heel voorzich­tig mee omgaan. Om de kabels vrij te maken, hebben we een wortel van de zilverlinde af moeten za­gen, maar dat overleeft hij waar­schijnlijk wel.” Om half twaalf stond de takelwa­gen met boom op de stoep van In Geuren en Kleuren. Eigenaar Ro­land Vrijmoet reageert enthou­siast. „Ik ben er heel blij mee. Het is mooi hier weer een boom te hebben. In 2007 moesten we de boom voor ons restaurant verwij­deren omdat hij ziek was.”
Van Grinsven gaat ervan uit dat de boom na deze verhuizing weer vrolijk doorgroeit. „ De linde is een makkelijk verplaatsbare boom, hij wortelt snel op een nieuwe plek.”
Tot en met de zomer heeft de boom de tijd nodig om te acclima­tiseren. Als dat goed verloopt, moe­ten in augustus de tekenen daar- van zichtbaar zijn, vertelt Van Grinsven. „ De typische blaadjes met aan de onderzijde een zilver­achtige gloed zullen dan volop aan de takken zitten.”
De verhuizing van de boom kwam aan de orde door de werk­zaamheden aan de Oude Kleefse­baan. De eigenaren van bistro De Put en In Geuren en Kleuren ont­moetten elkaar tijdens een infor­matieavond.
De zilverlinde bleek op de plek voor de bistro weg te moeten, om­dat de gemeente daar een infiltra­tieput voor regenwater moet plaat­sen.
„Toen bleek dat de Put de ruimte voor de deur liever als terras wilde gaan gebruiken, heb ik meteen contact gelegd. Ik was al anderhalf jaar op zoek naar een boom voor mijn veranda. Zo konden we wat voor elkaar betekenen. Een positie­ve uitkomst van de overlast van werkzaamheden aan de Oude Kleefsebaan”, vertelt Vrijmoet.
De adoptie van de boom werd meteen door de gemeente ge­steund. Van Grinsven: „Het is een mooie nieuwe locatie in de buurt, voor een heel fraaie boom. De zil­verlinde heeft geen last van luis, daarom komt er ook geen plakkeri­ge bende vanaf, zoals bij een gewo­ne linde wel het geval is.”
De zilverlinde voor bistro De Put aan de Oude Kleefsbaan is giste­rochtend succesvol verplaatst naar restaurant In Geuren en Kleuren iets verderop.