12 maart 2009

Minister Cramer overhandigt cheque in de Ooijpolder

Minister Jacqueline Cramer van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer bezocht op woensdag 11 maart een drietal projecten in de provincie Gelderland waaronder de Ooijpolder, waarvoor de minister onlangs een investeringsbudget van 950.000 euro beschikbaar heeft gesteld. Het thema van het bezoek is de Verhouding Stad en Land. Het bezoek vond plaats in het kader van het kabinetsprogramma Mooi Nederland. Gedeputeerde Co Verdaas heeft minister Cramer bij het bezoek begeleid. In de Ooijpolder, bij het veerpontje over het Meertje, werd het gezelschap welkom geheten door wethouder Ria Barber van de gemeente Ubbergen. Bij die gelegenheid overhandigde de minister de cheque van 950.000 Euro aan Ria Barber, die deze, samen met collega wethouders uit de omgeving, in ontvangst nam. zie de foto’sBron: De Gelderlander.
PERSINGEN
– Minister Jacqueline Cramer van VROM ‘houdt van’ de Ooijpolder. De in Arnhem woonachtige minister zei op werkbezoek gisteren dat ze er geregeld rondtoert op haar racefiets.

De minister had een cheque van 950.000 euro bij zich voor de Ooijpolder, een al eerder toegezegd bedrag. De bedoeling is dat lagere overheden er ook geld bijleggen, zodat in totaal 4 miljoen euro beschikbaar komt. Dat geld kan worden gestoken in verfraaiing van het landschap, maar is ook bestemd om particulieren te verleiden tot investeringen.

Het bezoek van de minister werd aangegrepen door Maarten Muskens uit Zyfflich om haar een petitie aan te bieden. Hij verzet zich tegen een kunstwerk van 55 meter hoog dat, op Nederlands grondgebied, vlak bij zijn huis verschijnt. Muskens vroeg de minister gebruik te maken van haar bevoegdheid het werk te verbieden. Cramer kende het onderwerp niet en ging niet inhoudelijk op de zaak in. Ze zegde toe de zaak te laten bestuderen.

Persbericht
MINISTER CRAMER BEZOEKT GELDERSE PROJECTEN IN KADER VAN MOOI NEDERLAND

Minister Jacqueline Cramer van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer bezoekt op woensdag 11 maart een drietal projecten in de provincie Gelderland: de nieuw aangewezen rijksbufferzone Park Lingezegen, het Waalfront waaraan het Rijk 25 miljoen euro heeft toegekend en de Ooijpolder waarvoor de minister onlangs een investeringsbudget van 950.000 euro beschikbaar heeft gesteld. Het thema van het bezoek is de Verhouding Stad en Land. Het bezoek vindt plaats in het kader van het kabinetsprogramma Mooi Nederland. Gedeputeerde Co Verdaas begeleidt minister Cramer bij het bezoek.

Minister Cramer licht tijdens het persmoment bij het voetveer over het Meertje toe hoe ze aankijkt tegen de bezochte projecten en welke plannen ze heeft om het landschap te ontwikkelen en verrommeling tegen te gaan. Daarnaast overhandigt zij een cheque aan partijen die betrokkenen zijn bij de Ooij. Daarbij legt ze uit waarom investeren in de Ooij belangrijk is. Tijdens het persmoment is er een mogelijkheid de minister te interviewen en de aanwezige gedeputeerden.

Belang van de Gelderse projecten
De projecten die de minister bezoekt, zijn voor Gelderland van bijzonder belang. De Ooijpolder behoort tot het Nationaal Landschap en vormt een bijzonder landschap met hoge natuurwaarde. Het gebied kent bijzondere planten en vogels en heeft al lange tijd aantrekkingskracht op toeristen en schilders. Park Lingezegen vormt uniek project in Nederland qua omvang. Het nieuw aan te leggen park beslaat 1500 hectare en vormt een belangrijk natuurgebied voor de 160.000 huidige en toekomstige bewoners van Nijmegen, Arnhem en kleinere plaatsen als Els en Oosterhout. Onder de noemer ‘Waalfront’ wordt gewerkt aan een nieuwe invulling van het gebied tussen het spoor, de Waal en de Weurtse- en Winselingsweg. Op deze plek moet een nieuwe, spraakmakende en inspirerende stadswijk aan de Waal komen met woningen, voorzieningen, veel openbare ruimte en een plek aan de rivier waar iedereen kan komen. Op deze manier kan de centrumfunctie uitgebouwd en versterkt worden.

Mooi Nederland
Veel Nederlanders vinden dat Nederland steeds meer versteent en verrommelt. Minister Cramer: “Er verdwijnt nodeloos veel groen en open ruimte en er komt vaak lelijkheid voor terug.” Om hier iets aan te doen, is het Rijk gestart met het programma Mooi Nederland. Doel is dat Nederlanders in 2011 meer tevreden zijn over het landschap in Nederland. Het programma beoogt een goede balans te creëren tussen economische ontwikkeling, bereikbaarheid, woningbouw en een duurzame leefomgeving.