12 maart 2009

Zwerverskamp opgeruimd.

Woensdagmorgen is het zwerverskamp op de Vlietberg door de fa. Verriet Dienstverlening uit Ooij geruimd.
De drie tenten, die door een groepje zwervers werden bewoond, zijn verwijderd. De zwervers zijn onlangs vertrokken, nadat hen was aangezegd het terrein te verlaten. Ze hebben hun troep laten liggen, waaronder de tenten zelf, kleding, lege blikjes, plastic tassen en ander afval. In totaal is door de fa. Verriet acht kubieke meter rommel verwijderd. zie de foto’s