13 januari 2009

Bridgecursus zet Ubbergen op de kaart.

 Op dinsdag 13 januari 2008 vond in het dorpshuis De Sprong te Ooij de officiele start plats van de bridgecursus van het landelijk project Denken en Doen. Bijna 140 senioren, ruim 4 procent van alle 55-plussers in de gemeente Ubbergen hadden zich voor deze cursus aangemeld en daarmee stond de gemeente Ubbergen in één klap procentueel aan de hoogste inschrijvingen van het land. Een onverwacht succes want de organisatoren, de Nederlandse Bridge Bond, de bridgeclub Hoog-Laag en de gemeente Ubbergen, hoopten namelijk op zo'n veertig deelnemers. Voor de officiële opening waren o.a. wethouder Leidy van der Aalst alsmede de directeur van de Nederlandse Bridgebond aanwezig. Samen onthulden de voorzitter van de Bridgeclub Hoog-Laag, dhr. Anton Kuhlman en de wethouder Leidy van der Aalst  een "Bridge bord" met de tekst "Denken en Doen. Daarna ging de cursus van start met Claudia Eikmans als docente. zie de foto's
 dscf9876dd  dscf9889dd

Francine Wildenborg- de Gelderlander

 Ooij. „Vijftig deelnemers voor een beginnerscursus halen we nooit!", dacht Antoon Kuhlmann van bridgeclub Hoog-Laag uit Beek-Ub­bergen in november. Niets bleek minder waar. Bij de officiële start van de cursus, gisteren in het Ooijse dorpshuis De Sprong, lag het aantal inschrijvingen op 138.
  Het idee voor een bridgecursus in de gemeente Ubbergen ontstond een jaar geleden bij Hoog-Laag. Al snel bleek eenzelfde plan landelijk te bestaan, afkomstig van de Ne­derlandse Bridge Bond (NBB).
  Ubbergen, NBB en Hoog-Laag bundelden de krachten. De ge­meente stuurde alle senioren een persoonlijke brief waarin de star­terscursus onder het NBB-motto Denken en Doen werd aangekon­digd. „Een uitstekend idee van de gemeente om ons zo te benade­ren. Ik was meteen enthousiast", vertelt Coos Wieringa. Voor de 64-jarige uit Beek betekent leren bridgen vooral hersentraining: „Een goede manier om op mijn leeftijd een geestelijke uitdaging te houden."
  Vriendinnen Riet Kraetz (68) en Elly Plass (64) uit Beek zien de bridgecursus als een investering in de toekomst: „We spelen samen tennis, maar er komt een tijd dat we dat fysiek niet meer kunnen. Dan is het fijn dat we op een ande­re manier actief kunnen blijven." Voor Engelien en Joop van Ben­them uit Ooij is bridge de gulden middenweg. „Ik ben sportief, maar mijn man niet. Dit is leuk voor ons allebei", aldus Engelien.
  De NBB organiseert de starterscur­sus, die anderhalf jaar duurt, door het hele land in navolging van het Nationaal Plan Sport en Bewegen, legt projectleider Piet Vos uit. „We doen dat vooral met het doel om het sociale netwerk van senioren te vergroten. Er zijn twee dingen waar veel 55-plussers mee te ma­ken krijgen: verlies van werk, inko­men en soms hun partner, tegelij­kertijd voelen ze zich steeds eenza­mer door de individualisering van de samenleving. Bridgen is laag­drempelig, iedereen kan het le­ren."
  Wethouder Leidy van der Aalst: „We hebben een vergrijzende po­pulatie in onze gemeente. Het is dus fantastisch dat maar liefst 4 procent van de 55-plussers zich heeft ingeschreven. In plaats van de geplande twee groepen, heb­ben we er nu vijf." De beginners worden begeleid door bridgevereniging Hoog-Laag. Riet Kraetz: „Ik heb begrepen dat we makkelijk beginnen, want het schijnt best een lastig spelletje te zijn.
  Kuhlmann (Hoog-Laag): „Het is geen topsport, gezelligheid is net zo belangrijk. We zullen de deelne­mers ook zeker stimuleren om sa­men te gaan winkelen of een stuk­je te gaan fietsen." http://www.gelderlander.nl/video/regionieuws/article4338818.ece
 140 Ubbergse senioren star­ten project Denken en Doen.

Massale inschrijving bridgecursus  (Persbericht)

Dinsdag 13 januari de officiële aftrap

Dinsdag 13 januari om 13.30 uur vindt in dorpshuis de Sprong in Ooij de officiële start plaats van de bridgecursus van het landelijke project Denken en Doen. Bijna 140 senioren, ruim 4 procent van alle 55-plussers in de gemeente Ubbergen, hebben zich voor de cursus aangemeld. Een onverwacht succes; de organisatoren (de Nederlandse Bridge Bond, bridgeclub Hoog-Laag en de gemeente Ubbergen) hoopten namelijk op zo'n veertig deelnemers.

Waarschijnlijk is de persoonlijke benadering van de gemeente – alle 55-plussers in de Ubbergen hebben een persoonlijke uitnodiging voor de cursus ontvangen – debet aan het grote aantal aanmeldingen.

Feestelijk tintje

Van de elf gemeenten die in januari en februari met de bridgecursus van het project Denken en Doen starten, heeft Ubbergen het hoogste aantal aanmeldingen. Reden genoeg om de start van de cursus een feestelijk tintje te geven. Daarom zijn zowel directeur Gijs van der Scheer en voorzitter Armand Trippaers van de Nederlandse Bridge Bond (NBB) aanwezig als wethouder Leidy van der Aalst van de gemeente Ubbergen, die dinsdagmiddag de officiële aftrap doet.

Vijf groepen

Gelijk na de officiële aftrap starten zo'n dertig deelnemers met hun eerste bridgeles. Oorspronkelijk zouden er twee groepen van start gaan. Door het onverwacht groot aantal deelnemers zijn er drie extra groepen gepland. De eerste groep start dinsdagochtend. Daarna volgen nog groepen op de woensdagochtend, -middag en -avond.

Aan de slag

In 36 lessen leren de deelnemers spelenderwijs de beginregels van bridge onder begeleiding van een docent van de NBB. De aanpak is praktisch: geen urenlange theorie, maar kaarten op tafel en aan de slag! Doel van de cursus is overigens niet alleen om de deelnemers te leren bridgen. De cursus is vooral bedoeld om senioren in beweging te brengen en sociale netwerken te creëren van waaruit weer andere activiteiten kunnen ontstaan. Het project is mogelijk gemaakt door subsidies van het Nationaal Actieplan Sport en Bewegen en de gemeente Ubbergen.