6 januari 2009

Erepenning gemeente Ubbergen voor Henk Burgers

Tijdens de Nieuwjaarsreceptie van de gemeente Ubbergen in de Vriendenkring te Leuth werd aan Henk Burgers uit Beek de erepenning van de gemeente Ubbergen voor het jaar 2009 uitgereikt.  Tijdens deze receptie hield burgemeester Paul Wilbers weer een toespraak, waarin hij memoreerde, dat de gemeente Ubbergen dit jaar voor het eerst sinds jaren een kleine bevolkingsaanwas heeft gehad. Het inwoneraantal steeg met 43 hetgeen te danken was aan de nieuwbouw in het dorp Beek. De overige dorpen waren allemaal in inwoneraantal achteruit gegaan. Diverse vertegenwoordigers van de gemeente, de verenigingen, waaronder de beide prinsen van de carnavalsverenigingen uit Beek en Ooij, de schutterijen uit Ooij, Leuth en Beek, alsmede diverse nieuwe inwoners van de gemeente Ubbergen waren op de receptie aanwezig. Netwerkagent Andre Vreemann van de regiopolitie Gelderland-Zuid gaf, samen met zijn nieuwe teamchef Annet van Kempen eveneens acte de presence. Zij start op 15 januari als nieuwe teamchef van het team Groesbeek (waar Ubbergen en Millingen onder vallen) en volgt daarmee politie inspecteur Jan Petter op, die een nieuwe functie in Wijchen heeft aanvaard. zie de foto’s.
dscf7373erepenning dscf7276politie

Persbericht gemeente Ubbergen 23 december 2008.

Gemeentelijke erepenning voor de heer H.C.G. (Henk) Burgers

Tijdens de nieuwjaarsreceptie van de gemeente Ubbergen op maandag 5 januari 2009 reikt burgemeester Wilbers een gemeentelijke erepenning in brons uit aan een inwoner die zich buitengewoon verdienstelijk heeft gemaakt in de Ubbergse samenleving. Hiertoe heeft de gemeenteraad de “Verordening Eretekenen gemeente Ubbergen 2005” vastgesteld. Tijdens de nieuwjaarsreceptie, die plaatsvindt in dorpshuis De Vriendenkring in Leuth, wordt de heer Henk Burgers uit Beek rond 20.15 uur verrast met de onderscheiding.

 

De heer Burgers krijgt deze oorkonde en de “erepenning gemeente Ubbergen” in brons vanwege zijn belangeloze, arbeidsintensieve en zeer enthousiaste inzet voor de Ubbergse samenleving, gedurende vele jaren, bij:

 

  • ­ De vrijwillige brandweer Ubbergen, waar hij van 1 september 1972 tot 1 april 1997, dus precies 25 jaar, vrijwilliger is geweest. Tevens zette hij hier zijn hobby, fotograferen en filmen, in om de brandweer zodoende een uitgebreid naslagwerk na te laten.
  • ­ Zorgcentrum ’t Höfke, waar hij vanaf 19 november 2001 vele werkzaamheden verricht. Zo serveert hij de bewoners iedere dinsdag de koffie en de warme maaltijd. Ieder jaar begin december zet hij alle kerstbomen op, hij is ieder jaar druk in de weer om samen met de bewoners de Höfke Vierdaagse te lopen en bovendien is hij bij iedere extra activiteit (wat maandelijks voorkomt) aanwezig om te helpen. Tevens is hij voorzitter van de Cliëntenraad van ’t Höfke en staat hij ’t Höfke te allen tijde met raad en daad bij. Verder is hij breed inzetbaar en hij is dan ook meerdere dagen per week op ’t Höfke aanwezig. Daarnaast gebruikt hij zijn hobby, filmen en fotograferen, om het wel en wee van ’t Höfke vast te leggen.
  • ­ De VVV Beek-Ubbergen, waar hij al 11 jaar ruim inzetbaar is, onder meer als medewerker aan de servicebalie.

 

Bovenstaande activiteiten en vooral zijn bijzondere inzet maken dat de heer Burgers een opvallend en bindend persoon was en is in de Ubbergse gemeenschap. Door het aanbieden van deze oorkonde en de “erepenning gemeente Ubbergen” in brons getuigen wij dank en waardering voor zijn niet aflatende inzet.