9 december 2008

Antenne naar de Toekomst bij Ooijse KBO

dscf1572kbo_antenne   Het afgelopen jaar heeft een commissie van de Ooijse KBO (Katholieke Belangen Organisatie voor Senioren) zich bezig gehouden met het onderwerp Vraaggericht Werken. Daartoe hebben ze interviews voorbereid, begeleid en de uitkomsten van de interviews tot een rapport verwerkt met als naam "Antenne naar de Toekomst". Dit alles om intensief met de toekomst van de Ooijse KBO bezig te zijn. Dit rapport werd maandagavond in het dorpshuis De Sprong uitgereikt aan de 20 interviewers en verslagleggers, welke daar de afgelopen maanden mee bezig geweest zijn. Op 25 november was het al aan het Bestuur van de Ooijse KBO uitgereikt en binnenkort ligt het ook ter inzage voor de andere leden en belangstellenden. Het zal als leidraad voor de toekomst gebruikt worden. zie de foto's