7 december 2008

Verkeersactie Ooijse Schependom

Een achttal bewoners van het Ooijse Schependom in Nijmegen hebben zondagmorgen een kleine 50 bordjes in hun wijk opgehangen om de automobilisten er op attent te maken, dat in hun wijk een maximum snelheid van 30 km per uur geldt. Zowel langs de Ubbergseweg als langs de Ooysedijk werden de bordjes aan de lantaarnpalen opgehangen.  Ze hopen daarmee te bereiken dat de automobilisten, die nu nog massaal te hard rijden, hun snelheid zullen aanpassen en dat de mensen van de gemeente actie gaan ondernemen om de 30 km zone aan te passen. Nu is het nog zo, dat de zone niet als zodanig is ingericht en men overal gewoon hard kan rijden. Volgens de voorschriften moet een dergelijke zone zodanig zijn ingericht, dat men ook niet harder kan rijden.   zie de foto's dscf1243ooysschependom

De actie heeft niets te maken met het feit dat de gemeente Nijmegen, lees wethouder Jan van der Meer, nu definitief heeft besloten om de dijk ter plaatse niet af te sluiten voor doorgaand gemotoriseerd verkeer, zoals heel lang de bedoeling was. Dit zou in principe dan in de weekenden gaan gelden.

 

 

Inrichting 30km zone:

De in te stellen maximum snelheid dient in overeenstemming te zijn met het wegbeeld ter plaatse.

Dit betekent dat, waar nodig, de omstandigheden op een zodanige manier zijn aangepast dat de beoogde snelheid voortvloeit uit de aard en de inrichting van de betrokken weg en zijn omgeving.