18 november 2008

Fietsvierdaagse stopt

 NIJMEGEN – De Internationale Fietsvierdaagse Nijmegen is niet meer. Het bestuur van de stichting heeft unaniem besloten dat de afgelopen, 35e editie, de laatste was.De oorzaak van dit emotionele besluit, aldus voorzitter Gerard van Groningen, is gelegen in het dalend aantal deelnemers aan het vierdaagse fietsevenement dat sinds 1974 in en rond Nijmegen gehouden wordt. "We praten er al drie jaar over", zegt Van Groningen op een emotioneel geladen bijeenkomst in Hotel Erica in Berg en Dal. "Mensen willen wel graag fietsen maar niet meer op de manier zoals wij dat organiseren."
De jongste editie afgelopen zomer trok nog geen 2.600 deelnemers. "We hebben eigenlijk minimaal 3.000 fietsers nodig. Er is geen zicht op verbetering en dan moet je de moed hebben een dergelijk besluit te nemen. Hoe zwaar dat ook valt." De Nijmeegse fietsvierdaagse trok in 1984 meer dan 8.000 deelnemers. Daarna werd het steeds minder. (Bron: de Gelderlander 181108)

 

dsc_1362f4ddl


Het bestuur heeft vooraf geen mededeling gedaan aan de gemeentebesturen van Nijmegen, Grave, Huissen, Kleef of Druten. In die plaatsen maakten middenstand en horeca goede omzetten tijdens het evenement. "We hebben niet de illusie dat extra steun van die gemeenten ons had kunnen helpen."

Twee belangrijke sponsoren zijn afgevallen. Mede daardoor én door de geringe inkomsten via de deelnemers kwam het benodigde bedrag van 80.000 euro in gevaar. "We hebben nog een klein saldo. Maar in juli gaapte er nog een flink gat in de kas. We hebben dat kunnen dichten maar nu niet meer. Het is niet verantwoord nog langer door te gaan."

Staande de bekendmaking kwamen steunbetuigingen van de zijde van de gemeenten Grave, Kranenburg en Beek Ubbergen. Burgemeester Paul Wilbers van Ubbergen prees de organiserende stichting: "Aan jullie heeft het niet gelegen. Het valt te hopen dat de gemeenten andere evenementen vinden om de leemte op te vangen. Het is niet mislukt wat jullie deden, het is alleen niet genoeg gelukt." Van de gemeente Nijmegen, die wel was uitgenodigd, was niemand aanwezig. "Ja, Nijmegen wil zich profileren als fietsstad, maar dat ze er nu niet zijn, zegt genoeg over de betrokkenheid."  Bron: de Gelderlander 181108

 De Trappers gaan nu wel naar Mallorca  (Gelderlander 201108)

RIJK VAN NIJMEGEN – Tini en Cees Vink zeiden het gistermorgen nog tegen elkaar: ‘ We komen tijdens onze fietstochtjes steeds vaker mensen tegen die we vroeger ook altijd bij de Nijmeegse Fietsvier­daagse zagen.' De echtelieden meldden zich al een keer of zeven trouw als deelnemer, steevast als onderdeel van het vriendenfiets­clubje de Vrolijke Trappers uit Ooij. „We fietsen gewoon voor de gezelligheid, pikken onderweg met zijn allen een terrasje mee", omschrijft Tini (62) het Vrolijke Trappers- gevoel. De twee lopen een dikke week vóór het festijn ook de grote wandelvierdaagse: „Wij zijn niet van die vakantievier­ders. Er is in ons eigen land al ge­noeg te zien." Maar de sleet kwam er wel een beetje op, vindt Tini. „ Je kon mer­ken dat het met de Fietsvierdaagse allemaal een beetje minder werd. Misschien hadden ze ook eens een keer wat nieuwe routes moeten maken."
  Collega-Trapper Tinus de Haas (57) is het daar helemaal mee eens, maar ziet bijna letterlijk de zonnige kant van het sneven van het evenement. „We waren al een beetje een alternatief aan het zoe­ken. Misschien moet het de fiets­vierdaagse van Drenthe worden. En we gingen met het clubje al re­gelmatig naar bijvoorbeeld de Bo­densee, of Passau. Nu zaten we te denken aan Mallorca. Dit is een mooie aanleiding om dat plan eens door te zetten."
  Volgens De Vrolijke Trappers komt er tevens een einde aan een mooi gebruik. Elk jaar fietsten ze in Beuningen om, om een bloeme­tje te leggen bij de urn van Rob Budding, één van hun grondleg­gers.
  De Nijmeegse Moniek van der Meij (34), die elk jaar op eigen houtje meefietste, is teleurgesteld door het nieuws. „Natuurlijk zijn er alternatieven", zegt ze. „ Maar dit is toch een evenement waar ik al tien jaar trouw voor train." De Maldense Grada Faassen (72) prijst de ‘gezellige organisatie' en ziet zichzelf niet zo gauw ergens an­ders georganiseerd fietsen. „Voor mij als alleenstaande is het veel te veel georganiseer om de fiets ach­terop te laden en in Drenthe te overnachten. Ik fiets altijd wel veel, hoor, maar ik pikte met mijn vriendin en broer altijd graag de gezelligheid van de Fietsvierdaagse mee."
  Op de internetsite van De Gelder­lander is ene ‘Rob' een stuk nega­tiever: ‘Bij de laatste edities was het fietsen eigenlijk alleen maar be­doeld om van evenement naar eve­nement te rijden. Als het fietsen zélf geen evenement meer is, dan blaas je jezelf op!'.

Fietsvierdaagse ten val tussen laken en servet
 De Fietsvierdaagse van Nijmegen bestaat niet meer. Doorkomstgemeente Druten staat op dag drie van de Interna­tionale Fietsvierdaag­se Nijmegen elk jaar een beetje op zijn kop. Muzikanten, marktkramen en algeheel vertier nemen het dorp over. Dat de organisatie van het evenement ermee ophoudt, is dus een ramp. Zou je denken.
  Maar in Druten liggen ze er niet wakker van. In Huissen, waar dag één de feestelijke Dag van Huissen is, evenmin. Al­gemene reactie: ‘Hartstikke leuk, die fietsers. Maar we hebben ze niet nodig voor ons feestje'.
  Ook weinig Nijmegena­ren waren betrokken bij het evenement, consta­teert wethouder Hannie Kunst. Ze werpt geen red­dingsboei: „ Alle waardering voor de organisatie, maar we kiezen voor een profilering als loopstad en historische stad."
  Het is de tragiek van het evene­ment dat er geen geld was om het aan de man te brengen, analyseert Jurriaan de Mol de teloorgang van de Fietsvierdaagse. De directeur van het Regionaal Bureau voor Toerisme KAN stelde vorig jaar al dat het evenement aan een revisie toe was. Mountainbikes, gps-rou­tes: het moest allemaal hipper.
  „ Maar er is niks veranderd", aldus De Mol. „En als je dan ziet wat er in zo'n vakantieweek elders alle­maal te doen is, maak je zonder goede promo­tie weinig kans. Ik bespeurde veel goede wil en inzet, maar de Fiets­vierdaagse was uiteindelijk een la­ken noch een servet."
  Toeristisch adviseur Erik de Gans wijst erop dat het niet aan de po­pulariteit van het fietsen zélf ligt.
  Elke julimaand fietsen in de grens­regio immers 30.000 mensen mee met de ( gratis) Niederrheinischer Radwandertag, die uit wel zestig routes bestaat. „ Het is wel zonde dat de Fietsvierdaagse als één van de weinig grensoverschrijdende evenementen stopt", aldus De Gans.
  De trouwe deelnemers ( deze zo­mer nog geen 2.600) vinden alleen in sommige horecamensen mede­standers in hun verdriet. Het Wijchense café Sterrebos bijvoor­beeld verzorgde bij kasteel Wijchen de muziek, soep en vul­koek. „Maar je zag al dat het min­der werd", aldus eigenaar Geert Sanders. „Het was een leuk ex­traatje in een dooie week.
  Het was ook mooie promo­tie voorWijchen."
  In Grave is Anita Gade­man van De Gouden Leeuw ook bedroefd.
  „ Afgelopen jaar kwam de wandelvierdaagse hier voor het eerst ook langs. Toen was het min­der druk dan met het fiets­publiek."
  Op gelderlander.nl/nijmegen kunt u reageren op de stelling dat de Fietsvierdaagse een door­start moet maken.