5 oktober 2008

Nationale ziekenzondag in Ooij

 dscf4550ziekenzondag  De nationale ziekenzondag valt in de parochie van Ooij altijd op de zondag van de kermis. Omdat dan de zieken en de ouderen niet de aandacht krijgen, die ze verdienen wordt deze dan op een later tijdstip gehouden. Deze zondag werd in Ooij de nationale ziekendag gehouden in samenwerking met de KBO en de Zonnebloem. Niet in de kerk, maar in dorpshuis de Sprong, dat voor iedereen gemakkelijk toegankelijk is. Deze plechtige  H. Eucharistieviering werd geleid door pastor Henk Nieuwenhuis en zijn "kapelaan" Jan Donderwinkel met medewerking van het Seniorenkoor o.l.v. Jan Habraken. Na afloop was er voor iedereen koffie en krentenbrood, terwijl de Zonnebloem aan elke bezoeker een zonnebloem weggaf. zie de foto's