24 september 2008

Ubbergen wint brons in de Europese Entente Florale

  

Vrijdagavond 19 september is in de stad Split in Kroatië de uitslag bekend gemaakt van de Europese groencompetitie "Entente Florale Europe". Beek-Ubbergen heeft hierbij brons gewonnen. In deze Europese competitie had Beek-Ubbergen competitie van dorpen uit 12 landen (België, Duitsland, Engeland, Frankrijk, Hongarije, Ierland, Italië, Kroatië, Oostenrijk, Slovenië en Tsjechië).

Op de foto de beide bronswinnaars

 beide_bronswinnaars

 

PERSBERICHT

Ubbergen, 24 september 2008

 

Vrijdagavond 19 september is in de stad Split in Kroatië de uitslag bekend gemaakt van de Europese groencompetitie "Entente Florale Europe". Beek-Ubbergen heeft hierbij brons gewonnen. In deze Europese competitie had Beek-Ubbergen competitie van dorpen uit 12 landen (België, Duitsland, Engeland, Frankrijk, Hongarije, Ierland, Italië, Kroatië, Oostenrijk, Slovenië en Tsjechië).

 

 

Achtergrond

In 2007 heeft de gemeente Ubbergen met het dubbeldorp Beek-Ubbergen deelgenomen aan de Nederlandse Entente Florale competitie. Toen in deze competitie het goud in de wacht werd gesleept, mocht Beek-Ubbergen zich dus het "groenste dorp van Nederland 2007" noemen. Bovendien mocht Beek-Ubbergen in 2008 Nederland vertegenwoordigen in de Europese groencompetitie in de categorie "kleine steden en dorpen".

 

Om Beek-Ubbergen te beoordelen was op dinsdag 1 juli een jury, bestaande uit 1 jurylid uit elk van de deelnemende landen, afgereisd naar Nederland. Tijdens een 3 uur durende rondgang door de bebouwde kom van Beek-Ubbergen en het buitengebied van de gemeente, ging de aandacht van de jury uit naar een aantal onderdelen die specifiek voor de Europese competitie waren opgesteld.

 

Resultaat

In Split kreeg een vertegenwoordiging van de gemeente Ubbergen uit handen van de voorzitter van de Europese jury een bronzen plaquette en een deelnamecertificaat uitgereikt. Ook is er een juryverslag met opmerkingen en aanbevelingen opgesteld. Hierin is de jury enthousiast over de variatie in de landschappen rond Beek en Ubbergen, de villa's in het heuvelgebied en het project Water Werkt.

 

De criteria die de Europese juryleden hanteerden, weken op bepaalde punten af van de criteria die de Nederlandse jury van belang vond. Lag in de Nederlandse competitie grote nadruk op het groen- en landschapsbeleid, in de Europese competitie lag veel meer nadruk op de aankleding van het dorp, de aanwezigheid van bloemen, folkloristische uitingen en de "quality of life": bruist het dorp, is er veel betrokkenheid vanuit de inwoners etc. Dit zijn echter juist de onderdelen waar Nederlandse dorpen het al snel afleggen tegen de folkloristische of traditionele (bloemen)dorpen in veel Europese landen. Bovendien heeft de gemeente Ubbergen – behalve de gewonnen geldprijs voor het goud van Nederland – geen extra budget vrijgemaakt om in deze competitie te investeren.

Beek blij met Europabrons (Bron de Gelderlander)

door Geert Willems

SPLIT – Beek-Ubbergen is wel het groenste van Nederland, maar niet van Europa. Het dubbeldorp heeft het afgelopen weekeinde in het Kroatische Split brons gehaald bij de Europese Entente Florale-com­petitie.
Dat wil niet zeggen dat Beek derde is geworden, maar dat het in feite een troostprijs heeft behaald. Iede­re deelnemer krijgt een aantal pun­ten dat uiteindelijk goud, zilver of brons oplevert. Er waren drie gou­den dorpen, zeven zilveren en twee bronzen. Beek-Ubbergen is dus eigenlijk als één na laatste geëindigd. „Wij waren twee punt­jes verwijderd van zilver", vertelt burgemeester Paul Wilbers, de lei­der van de Beekse delegatie die het afgelopen weekeinde naar Split is afgereisd.
Toch is hij tevreden met het resul­taat. „Wij zijn nog steeds de groen­ste van Nederland en daar gaan we ook mee de boer op. Het was ook mooi om te zien hoe iedereen op het gemeentehuis, en vooral de groenafdeling, helemaal meeging in de competitie en erg gemoti­veerd was om een goed resultaat te halen. Het was een leuk avon­tuur en een mooi project. De uit­reiking in Split was een soort Os­car- achtige toestand. Vanaf nu zijn we dus bronsgroen."
BurgemeesterWilbers begrijpt wel dat Beek-Ubbergen niet in de hoogste regionen is geëindigd. „We hebben nationaal gepronkt met ons on-Nederlandse land­schap. Als je dan de beelden van de Italiaanse deelnemer ziet, weet je dat zoiets in Europa niet zo hoog scoort. Bij andere deelne­mers was ook de hele bevolking enthousiast. Overal stonden bloe­men, schoolkindertjes kwamen op­draven en de fanfares rukten uit. Wij hebben het echt Nederlands sober aangepakt en de jury zelf rondgeleid."
In hun rapport prijzen de juryle­den de variatie in de landschap­pen rond Beek en Ubbergen dat een ‘groen theater' vormt. Het groen combineert fraai met de vil­la's in de heuvelgebied.
Ook het project Water Werkt heeft indruk gemaakt. Daardoor zijn bronnetjes bovengronds ge­bracht en wordt hemelwater niet meer via het riool afgevoerd.
Overigens was er toch Nederlands succes in Split. Uden haalde goud in de categorie steden.
Zie ook pagina 25 Het dubbeldorp Beek- Ubbergen is als één na laatste geëindigd in de Europese competitie tussen twaalf dorpen die tot groenste van hun land zijn gekozen.