11 augustus 2008

De Grieten of Pas langs de dijk

 Sinds enige tijd staan er dubbele bordjes langs de Kerkdijk in Ooij, bij het viswater "De Kasteelschehof". Enige maanden geleden is daar het veldnaambord "Pas langs de dijk" geplaatst, maar een wandelaar, die daar dagelijks langs komt, dacht daar anders over. Hij herinnerde zich nog de naam "De Grieten" zoals hij de wei kende uit zijn jeugd. Daarom heeft hij een bord vervaardigd met deze naam er op en boven het veldnaambord geplaatst. Navraag bij Jan van Eck uit Leuth leerde, dat "De Grieten" verder naar achteren ligt en "Pas langs de dijk" de juiste benaming is.  De wandelaar heeft daar echter een andere mening over. Intussen is er al een reactie van de werkgroep veldnamen. Zie hieronder.
 dscf6772grieten  dscf6773grieten


 

De opmerkzame wandelaar

De bordjes met veldnamen in de Ooij zijn allemaal geplaatst. Dit voorjaar heeft De Ploegdriever op honderd plaatsen de vaak zeer oude namen van akkers, weiden en kolken weer zichtbaar gemaakt. Wij, de leden van de Werkgroep Veldnamen, hebben na veel speurwerk, een selectie van namen gemaakt en hebben daarbij ook gelet op de spreiding over het gebied. Daarom wilden wij graag een paar bordjes op de Kerkdijk tussen de Spruitenkamp en de St. Hubertusweg. Dat werden het Brugstuk en de Pas langs de dijk. Aanvankelijk hadden wij daarvoor de naam Gerooide bos willen gebruiken, een heel karakteristieke naam, die bovendien iets zegt over de historie van de plek, namelijk dat daar ooit en bos heeft gestaan. Deze naam ontlenen wij aan de Kadastrale Kaart van 1832 en aan de doctoraalstudie van Ten Asbroek en Willems De Ooij in zijn naamgeving van 1969.

De eigenaar die wij om toestemming hebben gevraagd een bordje te plaatsen, maakte ons duidelijk dat die naam niet meer wordt gebruikt. Hij schreef ons de volgende toelichting: "Aan de linkerkant van de straat, (komende van het dorp richting kasteel) liep ‘de pas langs de dijk'. In deze pas van enkele meters, stonden twee rijen met knotwilgen. Daar aansluitend, waar nu het viswater is, lag een sloot. Deze sloot was de scheiding tussen "De Pas langs de dijk' en het ‘Uitgerooide Bosch'. Ook op de kaart van 1889 is deze naam duidelijk vermeld. " Die kaart hadden wij ter informatie meegestuurd. Deze toelichting heeft ons overtuigd, het werd dus niet het Gerooide bos, maar de Pas langs de dijk. Wij vermelden alleen namen die nog steeds worden gebruikt.

De bordjes krijgen een levendige belangstelling. Hier en daar volgt een eigenaar ons voorbeeld en zet de naam van zijn weiland of akker weer op het hek, kijk maar in de Kruisstraat en de Hezelstraat. Sommigen vinden de bordjes zo aantrekkelijk dat zij er een mee proberen te nemen. Dat lukt niet zomaar, ze zijn goed verankerd. En nu is er dus een opmerkzame wandelaar, blijkt uit de website van Henk Baron, die zich een andere naam, de Grieten, herinnert. Hij wandelt niet alleen graag, maar heeft ook een hobby in klussen, dus heeft hij zijn jeugdherinnering omgezet in een keurig bordje met sjabloonletters en dat bordje op het onze gezet.

Deze naam kwam ooit voor, als Voorste en Middelste Grieten om precies te zijn. Het bestond uit een aantal percelen bouwland, een boomgaard, tuinen en een boerderij van in totaal ruim 16 ha. Het land lag volgens de Kadastrale Atlas van 1832, vanaf de Kerkdijk gezien, nog achter het Gerooide bos. Het bestaat niet meer, het is net als het Gerooide bos nu een waterplas. De herinnering van de opmerkzame wandelaar overtuigt ons niet. Wij nodigen de voor ons onbekende bordenklusser uit met ons contact op neemt, dan kunnen wij kijken of wij het eens kunnen worden. Want twee namen voor dezelfde wei geeft alleen maar verwarring.

Namens de Werkgroep Veldnamen,

Hans Fun, Hezelstraat 18 in Ooij. Telefoon 32 33 254.

210808 reactie Hans Fun.

 

Beste Henk, dank zij jouw initiatief is de wandelaar bij mij geweest. Een vriendelijk man. De verwarring over de juiste naam hebben we op kunnen lossen. Hij heeft zijn bordje weggehaald.

Vriendelijke groet en dank voor je tussenkomst,

Hans Fun