18 juni 2008

Hoogste punt brandweerkazerne en gemeentewerf

 dscf0473kazerne  Woensdagmiddag is in Beek op feestelijke wijze gevierd dat het hoogste punt van de nieuwbouw voor de brandweerkazerne en gemeentewerf is bereikt. Met een toespraak van burgemeester Paul Wilbers, het symbolisch leggen van de eerste steen, gevolgd door het hijsen van de vlag en het drinken van een glas champagne werd een feestelijk tintje aan deze gebeurtenis gegeven, waarbij ook de buurtbewoners uitgenodigd waren. De bouw wordt uitgevoerd door de Bouwcombinatie Groenland-Ubbergen v.o.f . Het is de bedoeling dat de gebouwen eind van dit jaar in gebruik kunnen worden genomen. zie de foto's


 Persbericht gemeente Ubbergen   

Hoogste punt nieuwbouw brandweerkazerne en gemeentewerkplaats

 

Nadat begin dit jaar met de bouw van een nieuwe brandweerkazerne en gemeentewerkplaats is begonnen, is het moment aangebroken dat het hoogste punt van de bouw is bereikt.

 In december 2005 is het perceel aan de Nieuwe Rijksweg 1 aangekocht. De keuze voor deze locatie is na vele (locatie)onderzoeken tot stand gekomen. In totaal zijn 9 locaties beoordeeld. Voor de verplaatsing van de brandweerkazerne en gemeentewerkplaats naar het voormalige zoutopslagterrein moest een planologische vrijstellingsprocedure worden doorlopen. Hiervoor is in 2007 uitvoerig gecommuniceerd met de directe omgeving, waarbij de gelegenheid van overleg en inspraak is geboden. Door de omwonenden is specifieke aandacht gevraagd voor het handhaven van de groene bosschage, het afschermen van het geluid en het tegengaan van verkeershinder. In 2007 zijn alle benodigde vergunningen voor de realisatie van het project verleend. De verwachting is dat de nieuwbouw begin december 2008 in gebruik kan worden genomen. 

Het bereiken van het hoogste punt van de bouw willen we niet ongemerkt voorbij laten gaan. Daarom wordt er op 18 juni a.s. een feestelijke bijeenkomst georganiseerd vanaf 16.00 uur op het terrein van de nieuwe locatie aan de Nieuwe Rijksweg 1. Na een woord van welkom van dhr. Peek, projectleider van de gemeente Ubbergen, en burgemeester Wilbers zal het glas geheven worden op het bereiken van het hoogste punt en is er tijd voor een hapje en een drankje.