20 juni 2008

60 ton stro in amfitheater

.

 Er wordt nog steeds hard gewerkt aan de bouw van het Romeinse amfitheater van stro op het terrein van de Zeelandschehof te Millingen aan de Rijn. Inmiddels hebben de steigerbouwers de balen stro verstevigd en zijn de tribunes gebouwd. Er is al 60 ton stro in de wanden van het theater verwerkt. Alles moet af zijn voor 26 juni a.s. als  minister Verburg naar Millingen komt, althans die kans is aanwezig dat zij zelf komt. In ieder geval ligt het in de bedoeling dat mevrouw A.N. Wouters, Directeur Generaal van het Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (LNV) komt. Zij komt ‘goud spinnen uit stro'. Als zij verhinderd is door vragen in de Kamer komt een andere hoge vertegenwoordiger van het ministerie. Tevens opent mevrouw Wouters (of haar vervanger) met haar Duitse collega de heer Dr. L. Wilstacke, het eerste deel van het 450 km lange, grensoverschrijdende wandel- en fietspadennetwerk. De heer C. Cornielje, Commissaris van de Koningin van de provincie Gelderland, opent De Groene Schouwburg. zie de foto's  dscf0564amfi


 

Informatie over de Euregio-projectgroep ‘Grenzeloos Vermarkten'

 

Het grensoverschrijdend Euregio-project ‘Grenzeloos Vermarkten' heeft als einddatum 30 juni 2008 en wordt tijdens de manifestatie in de Ooijpolder afgesloten. De resultaten worden gepresenteerd tijdens de voorstelling 'Goud spinnen uit stro' als een deel van het goud. Dit grensoverschrijdend project is een samenwerking van Stichting Streekgala (projectdrager), de Landwirdtschaftskammer Nordrhein-Westfalen en de gemeenten Kevelaer en Bergen. Het project heeft als werkgebied het landelijk gebied in de regio Nijmegen en Kleve en de grensstreek tussen de gemeenten Bergen en Kevelaer.

 

De hoofdlijnen binnen het project zijn het vermarkten van producten uit de regio (met name streekproducten direct van de boerderij) en het vermarkten van groene en blauwe diensten (agrotoerisme, recreatie, educatie, etc..)

 

De belangrijkste resultaten van het project zijn:

  • Grensoverschrijdende samenwerking tussen agrarische ondernemers en ondernemers die inspelen op de nieuwe vraag naar plattelandsproducten
  • Grensoverschrijdende fietsroutes: Fietsend de boer op!
  • Gezamenlijke promotie streekproducten door Duitse en Nederlandse agrarische ondernemers
  • Groeiende vraag naar (streek)producten uit eigen regio en behoefte aan een integraal aanbod
  • Uitgewerkt businessplan van een regionale gebiedscoöperatie voor producten uit de regio
  • Opbouw van een sectoroverschrijdende samenwerking met horeca en toeristische sector (nieuwe waardearrangementen)
  • Eerste aanzet gebiedsbranding (marketing en promotie) met het merk Oregional

 

Na de zomer wordt in een vervolgproject de lijn voortgezet met de start van een gebiedscoöperatie, het creëren en promoten van (nieuwe) recreatieve mogelijkheden in het buitengebied en de introductie van het regionale gebiedsmerk Oregional.