21 maart 2008

Stukje Scherpschutter uit de Brug

 In het Huis aan Huisblad De Brug van 19 maart 2008 stond een stukje, geschreven door "Scherpschutter" wat ik u niet wil onthouden. Of het al dan niet toegestaan is om over te nemen, weet ik niet, maar ik vond het zo treffend, dat ik het graag wil publiceren.

"Uit zeer betrouwbare bron hebben wij vernomen dat de gemeente Ubbergen van plan is om op verschillende plaatsen in Nijmegen verkeerstellingen te gaan houden. Bij de buitenstads heersende wethouder Barber zijn klachten binnengekomen van mensen uit de Ooijpolder en Beek. Zij vinden het te druk op veel Nijmeegse locaties, waardoor ze niet ongestoord kunnen genieten  van het bruisende stadsleven. Ubbergen vindt dat Nijmegen veel te weinig doet om het probleem op te lossen en dat de Nijmegenaren  niet moeten denken dat de stad alleen van hen is. Omdat veel stadsbewoners gebruik maken van Ubbergse voorzieningen in de groenste gemeente van Nederland, hebben polderbewoners ook het recht om te genieten van alles wat een stad te bieden heeft. De Nijmeegse wethouder Van der Meer is verbijsterd. Hij vraagt zich af waar de plattelandswethouder Ria Barber zich mee bemoeit. En Van der Meer heeft gelijk. Stelt u zich de omgekeerde situatie eens voor. Dat de stadswethouder verkeerstellingen zou laten houden omdat hij het veel te druk vindt op de Ubbergse rivierdijken, waardoor Nijmeegse recreanten niet ongestoord kunnen genieten van het fraaie polderlandschap. Dat Van der Meer zou  vinden dat Ubbergen veel te weinig doet om het probleem op te lossen. Dat polderbewoners niet zouden moeten denken dat de dijk en het landschap alleen van hen is. Dan zou de Ubbergse wethouder  toch ook verbijsterd zijn en zich afvragen waar Van der Meer zich mee bemoeit? Ach, u zult ook wel in de krant gelezen hebben dat de laatste hier geschetste  hypothetische situatie de echte bestaande situatie is. De onderhavige Nijmeegse wethouder heeft wel eens vaker de neiging om zijn macht ook buiten de stadsgrenzen te willen laten gelden. En wij, zijn onderdanen, voelen het blosrood op onze wangen van plaatsvervangende  schaamte. Wij kunnen alleen maar benadrukken, dat arrogantie niet een eigenschap is van álle stadsmensen".

 Wethouder Jan van der Meer van Nijmegen

dscf4724janvdmeer
 Wethouder Ria Barber van Ubbergen

dscf8416ria_barber

 

Door Ria Barber in de Gelderlander van 22 maart 2008.

 Afsluiting Ooijsedijk geeft elders probleem


De Ubbergse wethouder Ria Barber vindt dat wethouder Van der Meer in de kwestie rond de weekeindeafsluiting van de Ooysedijk verkeerde argumenten gebruikt.
OPINIE

Het is onzin dat de ge­meente Ubbergen te­gen een roadbarrier in de Ooysedijk is omdat de de belan­gen van inwoners van Ooij dan ge­schaad worden. Dat zij anders veel zouden moeten omrijden om thuis te komen. Het ligt echter anders. Ik al vaker aangegeven dat dat afsluiting van welke weg dan ook overlast geeft op andere wegen. Wethouder Van der Meer wil dat niet zo zien maar Nijmegen lijkt ook niet te begrij­pen dat wanneer je de Waalkade afsluit, er meer verkeer op de over­volle singels komt. In de gemeente Ubbergen is het niet alleen druk op de dijken, maar ook op de Rijksstraatweg, de Verbindingsweg en de N325. Voor de kruising op de N325 bij Beek is de provincie op zoek naar een op­lossing voor het capaciteitspro­bleem. Bij afsluiting van de dijk zal er nog meer verkeer komen op deze routes. Voor de belangen van de bewoners langs en in de buurt van deze wegen kom ik evengoed op. Het verkeer dat aan het begin van de dijk de roadbarrier op zijn weg vindt, zal toch niet opeens verdwijnen/oplossen? Nee, het ver­keer zal zijn weg zoeken via Beek om dan, na ruim 8 kilometer om­rijden, via de Sint-Hubertusweg of via de smalle polderwegen, die daar absoluut niet geschikt voor zijn, alsnog op de dijk te komen. Fietsers vanuit de richting Nijme­gen wordt door het plaatsen van een roadbarrier een gevoel van vei­ligheid gegeven dat niet klopt met de werkelijkheid. Er kunnen over­al auto's op de dijk komen maar de fietsers zullen zich wel gedra­gen alsof zij alleen op de dijk mo­gen komen. Er wordt geklaagd over auto's en motoren maar in het mooie weekeinde van 9 en 10 februari heb ik ( als fietser want ik rijd geen auto) weer eens kunnen zien hoe groepjes fietsende recre­anten zich gedragen. Drie maal drie naast en achter elkaar. En als een automobilist voorbij wil, krijgt hij verwensingen naar zijn hoofd. Hoe zal dit gaan als fietsers helemaal het alleenrecht denken te hebben? Tot slot kom ik op voor het belang van een grote groep ouderen en minder mobiele mensen. Zij vra­gen mij vaak of ik ervoor kan zor­gen dat zij toch gewoon van de dijk gebruik kunnen blijven ma­ken. Recreanten en de door Van der Meer genoemde ‘grijze golf' zijn niet alleen fietsers, skaters en wandelaars.
Het gaat dus echt om veel meer be­langen dan alleen de belangen van de inwoners van Ooij zoals wet­houder van der Meer simpel stelt in de krant .

 

Ingezonden stuk De Gelderlander

Afsluiting Ooijsedijk
Waarom weekeindafsluiting van de Ooijsedijk? Gewoon rekening met elkaar houden en iedereen is gelukkig. Behalve met kind op de fiets rijd ik zelf ook graag motor.
Zie ik fietsers, voetgangers of ska­ters, dan neem ik ruim vooraf gas terug, schakel terug en haal ruim en rustig in. Hoe fatsoenlijk ik dat ook doe, vaak zijn gestresste chag­rijnige boze blikken van fietsers mijn deel. Dezelfde gestresste blik­ken zie ik door de week bij auto­mobilisten in mijn drukke Groene­straat als ik met gevaar voor eigen leven en dat van mijn peuter zoon­tje probeer over te steken. Territo­riaal rattengedrag is het. Onze oos­terburen zijn wat dat aangaat vele malen galanter. Afsluiting van de dijk is het zoveelste verbod. Zon­der al die verboden, geboden en verkeershinderende maatregelen leven we samen stukken meer re­laxt. Iedere belastingbetaler moet dus welkom blijven op dijk en die paar asocialen geef je gewoon een boete.
Erwin Boon,
Nijmegen