20 maart 2008

Sponsorloop St. Maartenschool

 De St. Maartenschool, welke is gevestigd op het terrein van de Sint Maartenskliniek te Ubbergen hield donderdagmorgen een sponsorloop in het kader "Aqua for all. Die organisatie houdt elk jaar door het hele land het evenement ‘ Wandelen voor water’, waarbij kinderen uit groep zeven en acht zes kilometer lopen met zes liter water op de rug.  De leerlingen liepen, rolden of fietsten vanaf de school naar het Afrikamuseum in Berg en Dal. De winnaar werd Guus (links op de foto), die maar één been heeft en daarom was het extra knap. zie de foto's  dscf0295stmaartensschool

Uit de Gelderlander van 210308

door Leo Klaassen

Rollen, hinken en lopen voor water

Maartenschool zamelt duizenden euro’s in voor waterputten.Maartenschool zamelt duizenden euro's in voor waterputten.

BERG EN DAL – Guus is een held. Hij leidt na dik drieënhalve kilo­meter lopen zijn groep klasgeno­ten het terrein van het Afrika Mu­seum in Berg en Dal op. Dat is knap, want Guus heeft maar één been. En dan kun je wel zeggen: hij zit op de Sint- Maartenschool, maar ook daarop zitten zat kinde­ren die een gezonde kerel lopend nog op achterstand zetten.
Wat is er hier aan de hand? 57 leer­lingen van de Nijmeegse school voor gehandicapte of langdurig zie­ke kinderen maakten gisteren een tocht van school naar het museum, omdat ze geld wilden verdienen voor Aqua for All. Die organisatie houdt elk jaar door het hele land het evenement ‘ Wandelen voor water', waarbij kinderen uit groep zeven en acht zes kilometer lopen met zes liter water op de rug. Met het sponsorgeld steunt elke deelne­mende school een specifiek (drink)waterproject in de Derde Wereld. Tegelijkertijd leren ze over het belang van water in de wereld.
De gelukkige ontvanger van het geld van de Maartenschool (2.700 euro, en dat bedrag wordt verdub­beld door Aqua for All) is de Hernense stichting Kansarmen Sri Lanka. Die wil er een drinkwater­voorziening (put) voor bouwen bij een tehuis voor gehandicapte kin­deren in Sri Lanka, en ook een op­vangtank voor het rioolafvalwater. „Het bedrag is zelfs zó hoog, dat we er nog een extra put van kun­nen slaan", zegt een opgetogen Jan van der Steen, voorzitter van de stichting. „We proberen elk jaar een school te ‘bemachtigen' die dit voor ons wil doen. Vorig jaar liep De Viersprong inWijchen een ver­gelijkbaar bedrag bij elkaar. Die willen volgend jaar ook weer voor ons in de weer."
De kinderen van de Maarten­school lopen, rollen of hinken het geld bij elkaar. Vandaar dat ze van Aqua for All niet per se aan alle ei­sen hoeven te voldoen. Maar de meesten torsen wel mooi liters wa­ter mee en willen, na de lunch in het museum, ook gewoon weer te­rug: bij elkaar wel zeven kilome­­ter, dus. Wie toch liever de bus naar school pakt, leegt symbolisch zijn of haar flessen in de Ghanese waterput op het terrein. Dat mag ook als je zonder bepakking terug wilt: het is immers geen Vierdaag­se.
Het hoe en waarom van de tocht is bij de kinderen goed doorge­drongen, blijkt uit de volwassen woorden van de 9-jarige Jinthe: „We moeten ervaren hoe het is voor mensen die heel ver moeten lopen voor schoon drinkwater."
‘ We proberen elk jaar een school te ‘bemachtigen'