18 februari 2008

Webcam bij het dieren restaurant in de Groenlanden.

 dscf9747dierenrest Maandagmorgen is onder grote belangstelling van zowel de regionale als de landelijke pers de nieuwe website gelanceerd, welke behoort bij het project "Dood doet Leven" in het natuurgebied de Groenlanden, achter het kantoor van Staatsbosbeheer in Ooij. Het prject heeft al sind oktober 2007 proef gedraaid en het is de bedoeling, dat in dit "dierenrestaurant" een kadaver van een aangereden ree blijft liggen, waaraan de diverse aaseters in het natuurgebied zich tegoed kunnen doen. In de onmiddellijke omgeving van het kadaver staat een webcam, welke de bewegingen van de dieren dag en nacht in de gaten houdt. Het is een gezamenlijk project van Ark natuurbeheer en Staatsbosbeheer.  zie de foto's    

 Persbericht

NEDERLAND BLIKT MASSAAL MEE OVER SCHOUDERS LIJKENPIKKERS

Website www.dooddoetleven.nl in top tien YouTube Nederland

De website http://www.dooddoetleven.nl/ trok in één week tijd 70.000 bezoekers, waarvan eenderde op de eerste dag dat de site on-line was. Het filmpje ‘Vos trekt huid onder karkas weg'  werd 32.000 keer bekeken en behoort daarmee in de top 10 van best bekeken filmpjes op YouTube Nederland. En in totaal werden de filmpjes van het project ‘Dood doet Leven' 200.000 maal gezien. De beelden van het gepeuzel van vossen, steenmarters, kraaien en buizerds aan een dood ree, blijken razend populair bij de Nederlandse computerkijker.

Geurloos ervaren

De sitebezoekers komen voornamelijk uit Nederland. Een aantal van de kadaverkijkers is afkomstig uit België, Duitsland, Frankrijk, Engeland en 71 andere landen. De webcam blijkt een ontspannen manier om kennis te nemen van het recyclingproces van dode dieren, zonder direct met de eigen natuurlijke reactie geconfronteerd te worden. Die is tenslotte om van een kadaver weg te lopen. Onze neus vindt ze walgelijk, ons oog vindt ze vies. De natuurlijke recycling van dode dieren wekt weinig associaties in de sfeer van citroentjesfris. Maar thuis achter het beeldscherm is de eerste schroom kennelijk makkelijk overwonnen. De volgende stap ligt in het veld. Want dat is waar beide natuurorganisaties naar toe willen: eerherstel voor de opruimploegen van dode dieren!

 

Nieuwe filmpjes

Het verse ree dat vorige week onder het toeziend oog van de webcam is gelegd, heeft alweer de nodige gulzige bezoekers gehad. Nieuwe filmpjes van een ekster, een groepje kijvende kraaien en een buizerd die als een dolleman tekeer gaat, zijn inmiddels op de site geplaatst. Wanneer de webcam on-line kan gaan is helaas nog steeds onduidelijk in verband met een technisch mankement. Bezoekers die zich aanmelden voor de nieuwtjesfunctie van de site, krijgen direct bericht zodra het dode ree 24 uur per dag te volgen is.

 

Zelf komen kijken?

Geïnteresseerden die graag achter de schermen willen kijken en meer informatie willen over het proces van dood naar leven, kunnen zich aanmelden voor een bezoek aan het dierenrestaurant (via http://www.dooddoetleven.nl/).

 

 

 

Dierenrestaurant Groenlanden geniet grote aanloop aaseters

Webcam maakt pottenkijken via internet mogelijk

Geen topkok of modieuze ambiance, maar toch een uitbundige klandizie. Het dierenrestaurant in natuurgebied de Groenlanden heeft vandaag haar tweede ster in de wacht gesleept. Want om met de gerenommeerde Franse gids te spreken, het gaat hier om ‘een verfijnde keuken die een omweg waard is'.

En dat aaseters als marter, vos, kraai en buizerd die moeite nemen, blijkt uit de grote aanloop die deze door ARK Natuurontwikkeling en Staatsbosbeheer ingerichte kadaverplek de afgelopen weken te verstouwen kreeg.  

Onder de noemer ‘Dood doet Leven' realiseerden de twee natuurorganisaties met steun van het VSBfonds een project, waarmee zij natuurrecreanten vertrouwd willen maken met de aanwezigheid van dode dieren in de natuur en de waardevolle functie die zij er spelen. Want immers: dood doet leven.

Webcam in de Groenlanden

ARK en Staatsbosbeheer richtten in natuurgebied Groenlanden bij Nijmegen een kadaverplek in. Aangereden reeën die niet geschikt zijn voor de poelier worden hier als voedsel voor kadavereters neergelegd. Niet anoniem maar onder het infrarode oog van een camera zodat iedereen via internet mee kan kijken. De apparatuur filmt het recyclingproces dag en nacht. Een selectie van beelden is vanaf 19 februari op de website http://www.dooddoetleven.nl/ te bekijken.

Onmisbare lijkenpikkers

De natuur kent haar eigen afvaldienst. Talrijke schimmels, aasvliegen (maden), kevers maar ook diverse vogels (buizerd, kraaien, meeuwen) en zoogdieren (das, vos, steenmarter) eten graag een stukje dood vlees. Het publiek heeft er weinig weet van. Het is de mens eigen van kadavers weg te lopen. Onze neus vindt ze walgelijk, ons oog vindt ze vies. De natuurlijke recycling van dode dieren wekt weinig associaties in de sfeer van citroentjesfris. Niet verwonderlijk dus dat kadavereters een smoezelige reputatie hebben.

Het project ‘Dood doet leven' streeft naar eerherstel voor de groene opruimploegen. Hun werk verdient een plek in de schijnwerper. Ze slagen er toch maar mooi in om onze natuurgebieden schoon en opgeruimd te houden. En ze doen dat, bescheiden als ze zijn, vrijwel onzichtbaar en zonder ons daarmee lastig te vallen. ARK en Staatsbosbeheer willen het publiek laten zien dat kadavers ook zinnig en mooi kunnen zijn.

Maar waarom deze ophef?

Er is een schrijnend gebrek aan grote kadavers in de natuur. En dat heeft weer te maken met de regels en gewoonten van onze maatschappij. Om te beginnen is het aantal grote beesten in de natuur aanzienlijk minder dan vroeger. Daarnaast oogst de jacht een flink deel voor menselijke consumptie. En zo er al grote dieren een natuurlijke dood sterven, worden de kadavers vaak uit het veld gehaald en naar de destructie gebracht. Er blijven hooguit kruimels over voor de gespecialiseerde opruimploegen. Kadavereters leiden inmiddels een kwijnend bestaan of zijn zeldzaam geworden.

Voor de natuur is dat niet best. Allerlei bouwstoffen en mineralen die door natuurlijke recycling weer toegankelijk worden voor andere dieren en planten, raken onttrokken aan het systeem. Dat is weinig duurzaam. Dat natuurlijke proces verdient opwaardering.

En we verwachten heel veel van zo'n natuurlijk herstel. Allerlei zeldzaam geworden dieren (zeearend, raaf, zwarte wouw, gieren) krijgen dan betere bestaansmogelijkheden. Hier is een parallel te herkennen met de discussie van een kwarteeuw geleden over het verwijderen van dood hout versus de noodzaak van dode bomen. Sinds boomkadavers worden getolereerd is de levensgemeenschap in onze bossen sterk opgeleefd. Talrijke zwammen, insecten, spechten en vleermuizen zijn dankbaar voor die cultuuromslag. Rijkdom voor de natuur dus, maar ook voor de recreant! Voor wie wil laat het proces van dood tot leven zich namelijk makkelijk observeren.

Zelf komen kijken?

Geïnteresseerden die graag achter de schermen willen kijken en meer informatie willen over het proces van dood naar leven, kunnen zich aanmelden voor een bezoek aan het dierenrestaurant (via http://www.dooddoetleven.nl/).