18 februari 2008

Fa Spann overhandigt cheque voor oude altaarsteen

Vanmiddag hebben twee directieleden van de fa. Spann-Eerden uit Millingen aan de Rijn een cheque van 6500 Euro overhandigd aan burgemeester Annemiek Vermeulen van Millingen aan de Rijn. Tijdens een informele bijeenkomst in de werkkamer van de burgemeester werd de cheque, welke bestemd is voor het terughalen van de oude Romeinse altaarsteen, welke in 1837 door de toenmalige pastoor van Millingen aan het oudheidkundig museum in Leiden was verkocht. Een replica van de steen krijgt een plaats op het nieuwe pleintje tegenover het gemeentehuis. De 6500 Euro is de opbrengst van de gulle gaven van bezoekers van de receptie t.g.v. het 50 jarig bestaan van de fa. Spann-Eerden, waarvoor de fa. Spann de gasten erg dankbaar is.    dscf9946cheque


  Persbericht

Firma Spann schenkt cheque voor altaarsteen aan burgemeester

Millingen heeft een rijk Romeins verleden. Er zijn diverse plannen om dat verleden meer zichtbaar te maken. Een van die plannen is het terughalen van de altaarsteen van Rufia Materna naar het dorp.

In Millingen zijn door de eeuwen heen op vijf locaties belangrijke Romeinse vondsten gedaan. In de kerk is een altaarsteen gevonden van priesteres Rufia Materna. Die steen is in 1837 door de pastoor verkocht aan het Oudheidkundig Museum in Leiden.

Op de altaarsteen staat onder meer de tekst: 'Aan de godin vrouw Rufia Materna heeft Mucronia Marcia een altaar en een heilig woud gewijd(..).' De steen is dus gemaakt in opdracht van de moeder van Rufia Materna, Mucronia Marcia. Zij eert op de steen  ook haar echtgenoot en haar zoon die beiden Rufius Similis heten.

Een replica van de steen krijgt een ereplaats bij het kruispunt Heerbaan-Burgemeester Eijckelhofstraat.

Het maken en plaatsen van de steen wordt gefinancierd door het Millingse aannemersbedrijf Spann-Eerden. Bij gelegenheid van hun vijftig jarig jubileum, afgelopen december hebben zij hun gasten gevraagd hun donaties beschikbaar te stellen ten behoeve van het project "Terugplaatsing Altaarsteen Rufia Materna".

De gulle gaven worden aanstaande maandag (18 februari) in de vorm van een cheque aangeboden aan burgemeester Annemieke Vermeulen.