27 januari 2008

Rabobank verrast Chr. Koning stichting

 De Rabobank Rijk van Nijmegen  heeft zondagmiddag de 27e januari jl. tijdens een benefietconcert in de Onze Lieve Vrouwe van het Heilig Hart kerk te Berg en Dal het bestuur van de Stichting Christus Koning te Berg en Dal op een bijzondere manier verrast. Namens de Rabobank kwamen Jos Verstegen en Gerard Titulaer met maar liefst een cheque van 12.000 Euro voor de terugplaatsing en instandhouding van het beeld. Voorzitter Roland Kerssemakers nam de cheque in ontvangst. Het Christus Koningbeeld is in 1932 door de bevolking van Berg en Dal geschonken. Het beeld heeft tot in de jaren 80 in de voortuin van het toenmalige klooster Koningsgaard gestaan. Daarna is het verdwenen van zijn sokkel en in de tuin van het klooster terecht gekomen; eerst begraven en nu verscholen in een donker hoekje van de kloostertuin. Naar het idee van secretaris Charles van der Meer wil het bestuur wil op een feestelijke wijze het beeld dit jaar op zondag 23 november 2008 op het kerkterrein herplaatsen.dscf1542rabohh Daarmee wordt symbolisch de verbinding tussen Berg en Dal Beneden en Berg en Dal Boven gelegd. Het door Philip van Vliet, Roland Kerssemakers en Andreas Vos georganiseerde benefietconcert bracht maar liefst 450 Euro voor de Stichting op. Penningmeester Geert Fleuren was zichtbaar in z'n nopjes. De Rabobank had het bestuur 2 voorwaarden gesteld. De plaatsing moest worden uitgevoerd en er zou een mooie zitbank moeten komen. Vicevoorzitter Rob Verheijen beloofde dat aan de voorwaarden zou worden voldaan. Het beeld komt er en het in Berg en Dal ontstane "Leugenbankje" zal worden vervangen door het Berg en Dalse "Rabobankje".      zie de foto's

 

http://christuskoningbergendal.web-log.nl/


 

Concert en Borrel ter ondersteuning stichting

CHRISTUS KONING BERG EN DAL

In 1932 heeft de Berg en Dalse bevolking een beeld van Christus Koning

geschonken. Het beeld was destijds een belangrijk monument voor de

Katholieke gemeenschap in de regio. Het beeld heeft tot in de jaren 80 in

de voortuin van het toenmalige klooster Koningsgaard gestaan. Daarna is

het verdwenen van zijn sokkel en in de tuin van het klooster terecht

gekomen; eerst begraven en nu verscholen in een donker hoekje van de

kloostertuin. Op verzoek van de initiatiefnemers droegen de paters van

het Dominicanen Maria Convent het Christus Koning beeld in eigendom

over aan de Stichting. De Stichting Christus Koning Berg en Dal is

opgericht met als doel het herplaatsen en in stand houden van het

Christus Koningsbeeld. Met de parochie en het bisdom is

overeenstemming bereikt over de opstaltermijn. Het Stichtingsbestuur

wil samen met een groot aantal vrijwilligers dat het beeld in 2008 een

mooie plek krijgt bij de O.L. Vrouw van het H. Hart kerk aan de Oude

Kleefsebaan in Berg en Dal.

Voor meer informatie: http://christuskoningbergendal.web-log.nl/

"Met deze actie willen wij graag het doel van de Stichting steunen en

onder de aandacht brengen van parochianen in Berg en Dal en de Heilig

Landstichting" (organisatie P. van Vliet, R. Kerssemakers, A. Voss)