3 december 2007

Afsluiting Verbindingsweg Beek

 De nieuwe riolering, die de afgelopen maanden is aangebracht in de Baron van Voorst tot Voorststraat in Beek-Ubbergen, moet nog worden aangesloten op het hoofdriool in de Verbindingsweg. Deze werkzaamheden zijn (bij werkzaam weer) gepland op 5 december 2007 en zullen uiterlijk 14 december gereed zijn. In verband hiermee wordt de Verbindingsweg ter hoogte van de aansluiting met de Baron van Voorststraat afgesloten voor alle verkeer. De bussen van het openbaar vervoer worden omgeleid via de PC Hooftstraat en de Gelderhorstlaan. In de Gelderhorstlaan zijn tijdelijke bushalten aangebracht. Het verkeer op de N325 met bestemming Berg en Dal / Groesbeek wordt omgeleid via de aansluiting van de N325 met de Rijksstraatweg bij het Wylerbergmeer. Verkeer uit de richting Berg en Dal met bestemming N325 wordt omgeleid via de PC Hooftstraat en de Gelderhorstlaan.

Beek ligt nog langer open (De Gelderlander)

BEEK – Het doorgaand verkeer in Beek zal langer gestremd zijn dan aanvankelijk de bedoeling was. Gis­teren zijn de werkzaamheden be­gonnen om het nieuwe riool van de Baron van Voorst tot Voorst­straat aan te sluiten op de hoofdlei­ding van de Verbindingsweg.
Die belangrijke verkeersader zou daartoe alleen deze week enkele dagen afgesloten zijn, maar inmid­dels is duidelijk geworden dat de aannemer een week langer de tijd nodig heeft. Tot volgende week vrijdag moeten automobilisten er rekening mee houden dat ze moe­ten omrijden via de rijksweg N325 of de P.C. Hooftstraat.
„De aannemer had een iets te opti­mistische inschatting gemaakt", legt een woordvoerster van de ge­meente uit. „Pas op het laatste mo­ment werd duidelijk wat er precies allemaal moest gebeuren."
In de week voor kerst worden ook de werkzaamheden aan de Baron van Voorst tot Voorststraat voorlo­pig afgerond. De straat krijgt een nieuwe asfaltlaag en de aansluiting met de Verbindingsweg wordt pro­visorisch hersteld, zodat de weg met de feestdagen weer helemaal te berijden is.
De volgende bouwfase gaat in het voorjaar van start. Dan wordt eerst het traject tussen Roerdomp­­straat en Koekstraat van een nieu­we riolering voorzien, daarna volgt ook nog de Koekoekstraat zelf.
Eind mei wordt het werk hele­maal afgerond, als alle aangepakte wegdelen een definitieve asfaltlaag krijgen, inclusief fietsstroken en ze­brapaden.