13 november 2007

Wim de Kapper overleden

 

 

 dscf4989wimjanssenIn de afgelopen nacht is Wim Janssen (Wim de Kapper) uit Ooij, op 77 jarige leeftijd overleden. Hij was enige dagen geleden in het ziekenhuis opgenomen, nadat hij een hersenbloeding had gehad. In het ziekenhuis heeft hij er daarna nog een paar overheen gekregen, met deze fatale afloop. Wim heeft jarenlang een kapperszaak annex drogisterij in Ooij gerund en was daarbij erg actief in het verenigingsleven. Daarbij was  hij heel lang politiek actief. Hij zat o.a. in de gemeenteraad van Ubbergen en in diverse commissies. De laatste tijd probeerde hij het allemaal wat rustiger aan te doen, maar maakte bijvoorbeeld nog wel deel uit van het bestuur van Het Blok, dat opkomt voor huurdersbelangen in de gemeente Ubbergen. Ons medeleven gaat uit naar zijn vrouw, kinderen en kleinkinderen en de rest van de familie.       

 

  De uitvaartdienst is op zaterdag 17 november  gehouden in de St. Hubertuskerk  te Ooij, gevolgd door de crematieplechtigheid  in  de Boszaal van crematorium Jonkerbos,

 

 


 

 

 

Hartelijk vaarwel voor
"Wim de Kapper" uit Ooij.
 

Wim Janssen was een van de mensen die het eeuwige leven
leken te hebben. Hij was al enige tijd gestopt met werken, maar leek met van
alles en nog wat volop bezig te kunnen zijn. Hij fietste met zijn Annie bijna
altijd mee met de Ooijse Ouderenbond en hoefde zich nooit te laten "aanduwen". Volgens
zijn tennismaten had hij de week tevoren nog een flink balletje geslagen en dat
zou je niet verwachten van iemand die al meer dan 77 lentes op zijn
levenskalender heeft staan. Plotseling is er dan het bericht "het gaat niet
goed met Wim de Kapper", Ooij hield gespannen de adem in, zou hij het redden?
Toen dinsdagmiddag de kerkklok luidde, leek het bange vermoeden werkelijkheid
te worden. Het einde van een werkzaam leven.dscf4593uitvrtwimjans Wim verkoos het in zijn jeugd om
kapper te worden. Een enigszins ongebruikelijke keuze voor een boerenzoon in
die dagen. Maar ook toen was het zo dat onze boerenstand het zwaar te verduren
had, hard werken, vaak in minder prettige omstandigheden en geen centraal
verwarmde tractor met een computer om de voren recht te ploegen. Dan is een vak
als kapper met het vele "binnenwerk" achteraf geen gekke keuze, eigenlijk. Je
hoort nog eens wat en je kunt nogal eens wat kwijt. Mensen in bestuurdersland
weten dat. Het was dan ook een publiek geheim dat menig raadslid van Ubbergen
zich enige tijd voor de raadsvergadering zich niet zozeer liet bijknippen of
-scheren maar zich vooral liet bijpraten, zodat hij of zij een beter zicht
kregen op de richting "waarin de raadshazen liepen". En Wim wist altijd wel wat
men "van zekere zijde" had te verwachten en met dit soort orakeltaal was het
een boeiend knipgebeuren waarin niet alleen de haren maar ook de (eigen)wijsheden
rondvlogen. Ooij had dus toentertijd eigenlijk al het laagdrempelige sociale
informatiepunt dat de gemeente nu in de Sprong aan het realiseren is in de
bibliotheekruimte. Maar Wim heeft deze informatie altijd nuttig kunnen
gebruiken in zijn vele bestuurswerk voor allerlei verenigingen en de gemeente
Ubbergen. Vooral SVO-tennis, waarvan hij vanaf de oprichting lange tijd
voorzitter was, heeft tot op het laatst mogen profiteren van de korte lijntjes
naar de gemeente van zijn inzet o.a. bij het beheer van de kantine. Ook de
Ooijse Ondernemersvereniging heeft zijn voordeel gedaan met Wim's kennis van
zaken en zijn betrokkenheid. Zelfs in de vorige vergadering bood hij nog aan om
samen met zijn vrouw Annie te helpen bij het inpakken van de cadeautjes voor de
kinderen. In het harnas gestorven dus. Velen in Ooij zullen hem missen. Velen
waren dan ook in de volle Ooijse Hubertuskerk om Wim uitgeleide te doen.
Dorpsgenoten, verenigingsmensen, vroegere en huidige gemeenteraadsleden en
leden van het College van B&W van toen en nu.  Maar het grootste gemis geldt zijn vrouw,
Annie, met wie hij meer dan een halve eeuw lief, leed en zaken gedeeld heeft en
natuurlijk zijn familie. Veel sterkte toegewenst. Wim bedankt voor wie je was. Piet Soerier.

 Wim de kapper kwam je in Ooij altijd tegen
Met het overlijden van Wim Janssen
verliest Ooij een ver­trouwd gezicht. Hij was ac­tief in politiek en
vereni­gingsleven.

Door Geert Willems, De Gelderlander.

Altijd als er iets te doen was in Ooij, dan warenWim Janssen en zijn Annie
er ook bij. Maar ook kwam je ze vaak tegen als ze gewoon aan het wan­delen of
fietsen waren. Wim Jans­sen, in Ooij ook bekend alsWim de kapper, was zo'n
bekend figuur die een dorp iets vertrouwds geeft. Wim overleed deze week als
ge­volg van een reeks hersenbloedin­gen. Vorige week was hij al in het
ziekenhuis opgenomen. Daarmee kwam een eind aan een leven dat gevuld was met
politieke en maat­schappelijke betrokkenheid. Zo was hij twintig jaar
gemeenteraads­lid voor de lokale partij 't Laag, die later opging in C'90. Hij was
mede­oprichter van tennisclub SVO en zat verder bij de voetbalclub, schut­terij
Eendracht en de toneelvereni­ging. Bovendien was hij betrokken bij de oprichting
van de onderne­mersvereniging. Wim runde lange tijd samen met Annie, met wie hij
enkele jaren geleden het gouden huwelijksfeest vierde, een kappers­zaak annex
drogisterij in Ooij.