13 november 2007

Eerste steen Lindehof te Beek

 dscf4166lindehof  Vanmiddag is in Beek de eerste steen gelegd voor het herstructureringsproject Lindehof, de nieuwe woningen tussen de Lindestraat, Esdoornstraat en Acaciastraat. Voordien was een select gezelschap van gemeentebestuurders, KAW architecten en adviseurs, Janssen-Groesbeek BV, buurtbewoners en andere genodigden bijeen gekomen in het Kulturhus te Beek om daarna gezamenlijk naar de nieuwe bouwlocatie te lopen. De weersomstandigheden waren uitermate slecht, maar dat kon de feestelijke "Eerste Steenlegging" niet in de weg staan. zie de foto's

 

Start bouw Lindehof in Beek BEEK.

 Afgelopen dinsdag was de feestelijke start van de bouw van de eerste fase van herstructureringsproject Lindehof in Beek. Oosterpoort realiseert Lindehof in samenwerking met de gemeente Ubbergen, KAW-architecten en adviseurs, Janssen Groesbeek bv en niet te vergeten een actieve bewonerscommissie, ondersteund door Huurdersbelangenvereniging Het Blok. Na de sloop van de woningen ui de 50er jaren zijn nu de funderingspalen aangebracht voor de nieuwe woningen. Een fundament is daamee gelegd voor een nieuwe, jonge woonwijk met een sterk, volwassen kloppend hart. De wijk is immers ontwikkeld samen met en mede voor de oorspronkelijke bewoners. Na de startbijeenkomst afgelopen dinsdagmiddag in het Kulturhus, wandelde de groep naar de bouwlocatie voor het feestelijke startsignaal. 

door Geert Willems (De Gelderlander)

 BEEK – ‘Eerste steen plan Lindehof, november 2007'. De bouw van een nieuwe wijk aan de Lindestraat en de Esdoornstraat in Beek is giste­ren officieel begonnen. De gevel­steen met de tekst legt een estafet­te af, via de toekomstige bewoners en mag uiteindelijk door ‘de bo­bo's, wethouder Ria Barber en di­recteur Jan Verbeet van wooncom­binatie Oosterpoort, in de gemet­selde muur gezet worden.
In feite is de aannemer al een paar weken aan het werk in de eerste fa­se van het plan, op de hoek van Lindestraat en Esdoornstraat. Die­pe kuilen en hier en daar een fun­dering geven de plaats aan waar over een paar maanden huizen zul­len staan. Grote plassen water ver­raden dat de herfst genadeloos heeft toegeslagen.
Ook het openingsfeest heeft zwaar te lijden onder de overdadige neer­slag. Een batterij aan paraplu's staat opgesteld rond de plechtig­heid bij het eerste muurtje van de Lindehof. Dan klinken er knallen: confettikanonnen en kurken van grote flessen Veuve Amiot. De gla­zen worden pas even later gevuld, als het hele gezelschap gaat schui­len op nummer 10 van de Es­doornstraat. „Wel eerst de voeten vegen", klinkt het. In Lindehof worden 33 woningen gebouwd, 25 huur- en 8 koophui­zen. Het tweede deel kan pas ge­bouwd worden als de gemeente­werf en de brandweerkazerne ver­huisd zijn naar de nieuwe locatie aan Rijksweg N325.
De huurders hebben uitgebreid mee mogen praten in voorberei­ding op het plan. Dat heeft geleid tot een bouwplan waar iedereen redelijk tevreden over is. De bewo­ners parkeren hun auto niet in de straat, maar op twee centrale ter­reinen. In het midden wordt een groene woonhof gecreëerd.
Toch is het voor veel bewoners van Lindestraat en Esdoornstraat ook slikken. De vertrouwde oude huizen, waar de meesten al lange tijd wonen, moeten gesloopt wor­den voordat de nieuwe wijk ge­bouwd kan worden. Een aantal is al zelfs tegen de vlakte gegaan. De bewoners hebben tijdelijk een an­dere woning. „Ik kom daar te wonen", wijst een bewoonster van de Esdoornstraat. Haar huidige huis wordt ook ge­sloopt; haar toekomstige optrekje is nu niet meer dan een groot gat op het bouwterrein. „Ik weet niet, hoor. Ik ben heel tevreden met m'n huisje nu. Daar wordt het ook een stuk duurder."