2 november 2007

Buurtbewoners tevreden over omgeving Gruttostraat Beek

 Vrijdagmorgen bezocht wethouder Leidy van der Aalst van de gemeente Ubbergen de Gruttostraat en omgeving te Beek om te praten met de bewoners over de aanpassingen in de buurt en de herstelwerkzaamheden, uitgevoerd door de medewerkers van de buitendienst van de gemeente en over het dierenweitje, welke nu nog beheerd en onderhouden wordt door George Felet. Al in september was ze daar geweest om de problematiek van o.a. een slecht onderhouden stoep, te bespreken en de afspraak was, dat ze zou terugkomen, als de knelpunten opgelost waren en om evt. andere knelpunten te bekijken. Omdat George Felet heeft aangekondigd te willen stoppen met het dierenweitje, wordt nu naarstig gezocht naar iemand, die die werkzaamheden van hem wil overnemen. De wethouder wil zich hier voor inzetten. Suggesties zijn welkom en men kan daarover contact opnemen met George Felt of met Wendy de Visser van de afdeling Welzijn van de gemeente.  De buurtbewoners toonden zich erg content met deze aanpak van de buurt. zie de foto's  dscf1793grutttstr


 

Dierenweitje Beek

 

Al jarenlang verzorgt George Felet met een aantal buurtbewoners het dierenweitje in Beek aan de Gruttostraat. Steeds meer kinderen, maar ook veel ouderen genieten dagelijks van  het kleinvee. Het weitje is steeds meer een sociaal trefpunt voor de buurt.

In september werd een ludieke actie georganiseerd, omdat er een extra bankje in gebruik werd  genomen.  Hierbij werd  wethouder Leidy van der Aalst ook uitgenodigd. De boodschap was dat ze dieren mocht komen knuffelen. Dat was het niet alleen. De buurtbewoners lieten de slecht onderhouden stoep zien. Met name voor mensen, die slecht ter been zijn, is dit erg gevaarlijk. Afspraak was toen dat de wethouder binnen een maand zou laten horen wat er met de stoep ging gebeuren en terug zou komen om nog eens verder te praten.

Dat gebeurde op vrijdagmorgen 2 november. De stoep is intussen tot ieders tevredenheid hersteld. Daar heeft de buitendienst van de gemeente voor gezorgd, die er al van op de hoogte was.  De buurtbewoners lieten de wethouder vrijdagmorgen nog enkele andere knelpunten zien zoals een rooster van Water Werkt dat bij slecht weer snel glad wordt en dan erg gevaarlijk is. Waar vooral aandacht voor werd gevraagd was de toekomst van het dierenweitje. Er moet een opvolger komen voor George Felet die al geruime tijd geleden heeft aangekondigd  ermee te willen stoppen. In samenwerking en overleg met de buurtbewoners wil de wethouder proberen het dierenweitje te behouden. Suggesties van anderen zijn natuurlijk ook welkom. Hiervoor kan contact worden opgenomen met George Felet of met Wendy de Visser afdeling welzijn van de Gemeente Ubbergen,

De aanwezige buurtbewoners vonden het erg plezierig om op deze manier overleg te hebben met de gemeente en zijn benieuwd naar het vervolg.