17 oktober 2007

Beek Ubbergen groenste dorp van Nederland

 Vanmiddag is in Amersfoort de uitslag bekend gemaakt van de Entente Florale Nederland, de Nationale Groencompetitie 2007, waarbij Beek Ubbergen als winnaar uit de bus kwam bij de dorpen/kleine steden.  Een afvaardiging van de gemeente Ubbergen, aangevoerd door burgemeester Paul Wilbers en wethouder (buiten boel) Ria Barber, was naar Amersfoort afgereisd om de bekendmaking van deze competitie mee te maken. Er waren 5 steden en 5 dorpen/kleine steden genomineerd. Een deskundige jury had deze gemeentendscf7618ententefl op 29 punten, waaronder milieu, visie, informatie van de gemeente, groen binnen en buiten de bebouwde kom, recreatie en toerisme enz. enz. , beoordeeld. Burgemeester Wilbers en wethouder Barber mochten vervolgens de prijs uit handen van minister Gerda Verburg van Landbouw, Natuur en Voedelvoorziening in ontvangst nemen. Aan deze prijs is tevens een geldbedrag van 5000 Euro verbonden. De winnaar bij de steden werd Uden uit Noord Brabant. De 2e prijs was voor Apeldoorn en Helvoirt en de 3e prijs voor Weesp en Oudewater. zie de foto's

Op de foto de delegatie van Ubbergen met hun prijs.

Ubbergen groenste plattelandsgemeente

door Geert Willems (Bron: de Gelderlander)

AMERSFOORT – Ubbergen mag zich het komend jaar de groenste plattelandsgemeente van Nederland noemen. De gemeente met de Beekse heuvelrug en de Ooijpolder kwam woensdag als winnaar uit de bus van de groencompetitie Entente Florale.

Uden werd verkozen tot groenste stad. Ook Buren deed mee aan de competitie maar eindigde niet bij de eerste drie.

'Met zijn fraaie waterlopen door het dorp, zijn schitterende ligging aan de Waal, monumentale gebouwen en heel veel groen in de omgeving, mag Beek-Ubbergen zich terecht als oudste dorp van Nederland 'de groene schouwburg aan de Waal noemen', aldus het juryrapport.

Burgemeester Paul Wilbers van Ubbergen toonde zich gisteren bij de uitreiking 'een trotse burgervader'. "We wisten zelf wel dat we de mooiste waren, nu horen ze het ook eens van een ander." Toch kwam de prijs onverwacht. "Niet wij als gemeente onderhouden het meeste groen, maar particulieren en instanties als Het Geldersch Landschap" , aldus Wilbers.
Het Noord-Brabantse Uden mag zich komend jaar de groenste stad van Nederland noemen. Uden is een ware groene parel in Noordoost Brabant, schrijft de jury. ,,Bijzonder door haar unieke ligging op de Peelrandbreuk, wat goed zichtbaar is in de aanpak van het stedelijk groen en het prachtige omringende landschap. De natuurlijke rijkdom reikt zelfs tot aan de binnenstad.''

 Ubbergen: nu Champions League         (Bron: De Gelderlander) Zie ook:
Ubbergen groenste plattelandsgemeente 
 

17 okt 2007, 17:31 – AMERSFOORT – Nadat de gemeente Ubbergen woensdag in Amersfoort tot de groenste gemeente van Nederland was gekozen, was de delegatie plots vol zelfvertrouwen. "Nu gaan we op voor Europa", aldus burgemeester Paul Wilbers van Ubbergen.

Zie ook: Ubbergen groenste plattelandsgemeente 
  Als winnaar van de groencompetitie Entente Florale 2007 mag Ubbergen, samen met Neerlands groenste stad Uden, ons land volgend jaar vertegenwoordigen op de internationale Entente Florale.
Aan deze Champions League van groene gemeenten, doen twaalf Europese landen mee.

De verkiezing tot groenste plattelandsgemeente was voor de Ubbergse delegatie een grote verrassing. Bij het bezoek van de jury op 3 augustus moesten de rondleiders diverse kritische vragen beantwoorden. Maar het afwisselende landschap met heuvelrug en polder, plus het project Water Werkt, waarbij de beroemde Beekse bronnen bovengronds zijn gebracht, bleken doorslaggevend.

Ubbergen krijgt niet alleen een geldprijs van 5000 euro, maar mag ook bordjes 'Winnaar Entente Florale 2007' onder de bebouwde kom-borden hangen

 

PERSBERICHT gemeente Ubbergen

 

 

Ubbergen, 18 oktober 2007

Ubbergen winnaar van Nationale Groencompetitie 2007

Woensdagmiddag 17 oktober is in Amersfoort de uitslag bekend gemaakt van de Entente Florale Nederland, de Nationale Groencompetitie 2007. Na lang in spanning te hebben gezeten, kwam Beek-Ubbergen als winnaar uit de bus bij de kleine steden en dorpen. Een afvaardiging van de gemeente Ubbergen, aangevoerd door burgemeester Paul Wilbers en wethouder Ria Barber, was naar Amersfoort afgereisd om de bekendmaking van deze competitie mee te maken.

Ubbergen moest het in de categorie kleine steden en dorpen opnemen tegen Buren, Helvoirt (gemeente Haaren), Oudewater en Ulvenhout (gemeente Breda). Een korte samenvatting van de bevindingen van de jury luidt als volgt: "Al is het gemeentelijk groen nog bescheiden, de particuliere tuinen rondom de monumentale huizen, de stuwwal en vooral het buitengebied zijn geweldig om te zien en om te beleven. Ubbergen kan een extra impuls krijgen door het eigen groen beter op de kaart te zetten. Met zijn fraaie waterlopen, zijn schitterend ligging aan de Waal in het Gelders Landschap, monumentale gebouwen en heel veel groen in de omgeving, mag Ubbergen zich terecht "De Groene Schouwburg aan de Waal" noemen."

Criteria

Tijdens de jurering, die plaatsvond op vrijdag 3 augustus j.l., ging de aandacht van de jury uit naar een aantal onderdelen die specifiek voor deze competitie waren opgesteld. Elk onderdeel is beoordeeld in haar samenhang met het geheel. Aan de puntenwaardering voor de verschillende onderdelen zijn wegingsfactoren verbonden, afhankelijk van het belang van het aspect voor de totale beoordeling. De jury heeft in de competitie 2007 aspecten beoordeeld op het gebied van milieu, totaalvisie binnen en buiten de bebouwde kom, informatie van de gemeente, cultuur- en natuurgroen binnen en buiten de bebouwde kom, recreatie en toerisme en participatie van de bevolking. 

Prijs

Burgemeester Wilbers en wethouder Barber mochten als vertegenwoordigers van de gemeente de prijs in ontvangst nemen uit handen van minister Verburg van Landbouw, Natuur en Voedselvoorziening. Deze bestaat uit een deelnamecertificaat met een gouden ster en een bord "winnaar van de nationale groencompetitie Entente Florale 2007", dat onder een van de kom-borden in de gemeente gehangen zal worden. Daarnaast is er een geldprijs gewonnen en is er een gedetailleerd juryverslag met opmerkingen en aanbevelingen opgesteld. Bovendien zal Ubbergen volgend jaar Nederland vertegenwoordigen in de Europese Entente Florale bij de kleine steden en dorpen. Aan deze Europese competitie nemen 12 landen deel.

PERSBERICHT

 

Ubbergen, 24 oktober 2007

 

 

Beek-Ubbergen groenste dorp van Nederland 2007

 Woensdagmiddag 17 oktober kwam bij de prijsuitreiking van de Entente Florale Nederland, de Nationale Groencompetitie 2007, het “dubbeldorp” Beek-Ubbergen als winnaar uit de bus in de categorie kleine steden en dorpen. Uden werd uitgeroepen tot groenste stad van Nederland 2007.  De afgelopen week is echter gebleken dat er veel termen door elkaar worden gebruikt, wat tot verwarring leidt: het dorp Beek-Ubbergen, het dorp Ubbergen, de gemeente Ubbergen en de gemeente Beek-Ubbergen zouden tot groenste van Nederland zijn uitgeroepen. Aan de hand van onderstaande wordt getracht wat meer duidelijkheid te geven over de achtergronden en de uitkomst van de deelname aan de Entente Florale 2007.  

Achtergrond

Voor deelname aan de Nationale Groencompetitie 2007 konden gemeenten zich eind 2006 inschrijven met een dorp/kleine stad (minder dan 15.000 inwoners) of een stad uit hun gemeente, die mee zou dingen naar de titel van groenste stad/dorp van Nederland 2007. Lettend op de gestelde beoordelingscriteria (zie hieronder), die vooraf bekend gemaakt waren aan de betreffende deelnemers, heeft de gemeente Ubbergen ervoor gekozen aan deze Nationale Groenverkiezing mee te doen met de dorpen Beek en Ubbergen als zogenaamd “dubbeldorp" in de categorie kleine steden en dorpen.

 

Beoordelingscriteria

Het oordeel van de jury van de Entente Florale wat het groenste dorp/de groenste stad van Nederland van 2007 is, is gebaseerd op verschillende criteria: informatieverstrekking van de gemeente, inhoud en kwaliteit van het beleid op groengebied, het openbaar terrein binnen de bebouwde kom, zoals beplanting, gazons, water, speeltuinen, verhardingen, kunstwerken (vertaling in ontwerp en beheer) etc., groen buiten de bebouwde kom (natuur en landschap). Ook is er ook gekeken naar milieu (structurele maatregelen, educatie), participatie (medezeggenschap, initiatieven bevolking) en recreatie en toerisme (beleid, voorzieningen).

 Naast de beoordeling van de gemeentelijke beleids- en structuurvisie/plannen op het gebied van groen heeft de jury naar de vertaling van het beleid naar de werkelijkheid gekeken. Dit gebeurde tijdens een 3 uur durende rondgang, de zogenaamde keuringsdag, door de bebouwde kom van Beek-Ubbergen en door het buitengebied van de gemeente, grotendeels de Ooijpolder en gedeeltelijk de stuwwal.  

Keuze van “dubbeldorp” Beek-Ubbergen

Met het oog op de elementen die door de jury beoordeeld zouden worden, had het dorp Beek-Ubbergen voor de beoordeling van de bebouwde kom enkele van de meest bijzondere elementen in de gehele gemeente tot haar beschikking, namelijk de Rijksstraatweg met haar beschermde dorpsgezicht en monumenten en het project “Water Werkt”. Bij dit laatste element speelt bovendien niet alleen waterbeleid een rol, maar bijvoorbeeld ook het element van burgerparticipatie, allen belangrijke beoordelingscriteria. Ook het feit dat Beek-Ubbergen van oudsher een toeristische aantrekkingskracht heeft uitgeoefend op toeristen en kunstenaars, speelde bij de keuze een rol.

 

Beek-Ubbergen staat natuurlijk niet op zich, maar ligt ingebed tussen twee verschillende landschapsgezichten van polder en stuwwal. Voor de beoordelingscriteria van o.a. het “groen buiten de bebouwde kom” hebben we Beek-Ubbergen daarom zoveel mogelijk in haar unieke omgeving laten zien. Tijdens de rondrit die met de juryleden gemaakt is, is dan ook geprobeerd om in de beschikbare tijdspanne een zo groot mogelijk gedeelte van de gemeente Ubbergen mee te laten nemen in de beoordeling. Inzet hierbij was voornamelijk het unieke gegeven van het Landschaps Ontwikkelings Plan (LOP).

 

Juryoordeel

Een korte samenvatting van de bevindingen van de jury luidt als volgt: “Al is het gemeentelijk groen nog bescheiden, de particuliere tuinen rondom de monumentale huizen, de stuwwal en vooral het buitengebied zijn geweldig om te zien en om te beleven. Beek-Ubbergen kan een extra impuls krijgen door het eigen groen beter op de kaart te zetten. Met zijn fraaie waterlopen door het dorp, zijn schitterende ligging aan de Waal in het Gelders Landschap, monumentale gebouwen en heel veel groen in de omgeving, mag Beek-Ubbergen zich terecht “De Groene Schouwburg aan de Waal” noemen.”  

Op de website van de gemeente (www.ubbergen.nl) is in het menu bij “Over de gemeente” à “Beek-Ubbergen groenste dorp van Nederland 2007” meer informatie te vinden over deze uitverkiezing. Zo is het juryrapport met daarin alle bevindingen, op- en aanmerkingen en oordelen van de jury opgenomen en kunt u een reactie plaatsen via het daarvoor bestemde contactformulier.

 

Hoe gaat het verder?

De gemeente Ubbergen zal volgend jaar met het dubbeldorp Beek-Ubbergen Nederland vertegenwoordigen in de Europese Entente Florale in de categorie kleine steden en dorpen. Aan deze Europese competitie nemen 12 landen deel.  

De gemeente Ubbergen heeft altijd toerisme op bescheiden schaal voorgestaan en ziet deze prijs dan ook gedeeltelijk als beloning voor dit beleid. Op korte termijn zal in overleg getreden worden met Raadsleden en toeristische instanties en zullen inspraakavonden georganiseerd worden