3 oktober 2007

Eerste paal parkeergarage St Maartenskliniek

 Na jaren van intensieve voorbereidingen startte de Sint Maartenskliniek te Ubbergen vandaag officieel met de start van het grootste bouwproject sinds de nieuwbouw van het ziekenhuis in 1994. Wim de Bie, voorzitter van de Raad van Bestuur, plaatste een paal van 20 meter lengte  in de grond. De paal is onderdeel van de Berlinerdamwand die instorten van de enorme bouwput moet voorkomen. Onder de titel "Blik in de Berg" wordt in de stuwwal een parkeergarage aangelegd van vijf verdiepingen diep. Daarmee zullen de parkeerproblemen voor patiënten, bezoekers en medewerkers tot het verleden gaan behoren. Na oplevering in 2009 biedt deze garage ruimte aan 700 auto’s, 50 motoren en 200 fietsen. Onze eigen wethouder Ria Barber was één van de sprekers tijdens de bijeenkomst, voorafgaande aan officiële eerste paal.  zie de foto's
 dscf3848  dscf3841

Nijmegen, 27 september 2007  Persbericht

Blik in de Berg: eerste paal ondergrondse parkeergarage Maartenskliniek

Na jaren van intensieve voorbereidingen start de Sint Maartenskliniek op 2 oktober officieel met de start van het grootste bouwproject sinds de nieuwbouw van het ziekenhuis in 1994. Onder de titel Blik in de Berg wordt in de stuwwal een parkeergarage aangelegd van vijf verdiepingen diep. Daarmee zullen de parkeerproblemen voor patiënten, bezoekers en medewerkers tot het verleden gaan behoren. Na oplevering in 2009 biedt deze garage ruimte aan 700 auto's, 50 motoren en 200 fietsen.

De laatste jaren is het aantal patiënten dat voor behandeling naar de Sint Maartenskliniek komt, sterk gegroeid. Door de hoge mate van specialisatie trekt het ziekenhuis niet alleen patiënten uit de regio Nijmegen maar voor een groot deel ook uit de rest van Nederland. Met de groei van de patiënten groeide ook het aantal medewerkers. Net als de stroom auto's die dagelijks de berg opkomt, op zoek naar een parkeerplek. Het ziekenhuisterrein is te klein om al die auto's te stallen. Uitbreiding van het aantal parkeerplekken was geen optie, want de kliniek ligt in een natuurgebied. Daarom gaat de Maartenskliniek ondergronds waarmee ook de bijzondere uitstraling van het bosrijke gebied rondom het ziekenhuis behouden blijft.

Grote operatie
Bouwtechnisch is de aanleg van de ondergrondse parkeergarage een buitengewoon grote operatie. De komende vier maanden wordt een gat gegraven van 16,5 m diep, 100 meter lang en 45 meter breed. Allereerst worden de palen geplaatst die een keerwand vormen. Dit moet inzakken van de bouwput voorkomen. In totaal wordt 92.000 m³ zand afgevoerd door 5.000 vrachtwagens. Achter elkaar geplaatst is dit een file vrachtwagens van Nijmegen naar Venlo. De aannemer van de parkeergarage is BAM Civiel bv.

Archeologische vondsten
De stuwwal waarop de Maartenskliniek gelegen is, heeft grote historische betekenis. Dat bleek weer eens tijdens het archeologisch onderzoek dat voorafgaand aan de bouw plaats vond. Onder leiding van de Archeologische Dienst van de gemeente Nijmegen vonden archeologische veldwerkers veertien Romeinse brandgraven, een geheel onbeschadigde Romeinse pot, een gouden mantelspeld van Romeinse origine en munten uit diezelfde tijd. Een week later ontdekte men nog een zeer uniek atelier voor vuursteenbewerking van maar liefst 8.000 tot 9.000 jaar oud (laat-paleolithicum).

Groei
De Sint Maartenskliniek is volledig gespecialiseerd in houding en beweging. Naast een revalidatiecentrum heeft de Maartenskliniek het grootste orthopedie- en reumacentrum van Nederland. Jaarlijks kiezen 40.000 nieuwe patiënten voor een behandeling bij de kliniek, niet alleen voor bijzondere maar ook voor veelvoorkomende aandoeningen. Om te voorzien in de groeiende vraag opende de Sint Maartenskliniek in 2006 een vestiging in Woerden in samenwerking met het Zuwe Hofpoort Ziekenhuis.

UBBERGEN – (Bron: De Gelderlander) Een rij vrachtwagens van Nijmegen naar Venlo (5.000 vrachtwagens) is nodig om al het zand af te voeren dat weggeschept moet worden om de parkeergarage te kunnen bouwen bij de Maartenskliniek . De bouw daarvan begint dinsdag officieel. Het is het grootste bouwproject van het ziekenhuis sinds de nieuwbouw in 1994. De komende vier maanden zal het druk zijn met vrachtverkeer, want dan wordt het gat gegraven dat uiteindelijk 16,5 meter diep, 100 meter lang en 45 meter breed is. Dat is nodig voor de parkeergarage van vijf verdiepingen.
Na oplevering in 2009 biedt de garage ruimte aan zevenhonderd auto's, vijftig motoren en tweehonderd fietsen. De hoop is dat dan ook een einde komt aan de parkeerellende.
Het ziekenhuis is zo gegroeid dat het terrein van de Maartenskliniek allang niet meer alle auto's kan stallen. De buurtbewoners klagen over de overlast van parkerende bezoekers bij hen in de straat.