9 september 2007

Nieuwe koningspaar geinstalleerd

 dscf5053  In Ooij is zondagmiddag het nieuwe koningspaar Fred en Willemien Schel, alsmede jeugdkoningin Lotti Verhoeven, geïnstalleerd. Aan de installatie ging een rondgang door het dorp vooraf, onder begeleiding van het tamboerkorps van schutterij Eendracht en de harmonie De Ooijse Toekomst. Tevens was er een primeur, want voor de eerste keer traden de 6 nieuwe majorettes in het openbaar op. Fred en Willemien volgen het koningspaar Marian en Toon Thomassen op, die het afgelopen verenigingsjaar tot volle tevredenheid hebben opgetreden als de vertegenwoordigers van schutterij Eendracht Ooij.  zie de foto's

Jeugdkoningin Lotti schiet en trapt


door Geert Willems (Bron: De Gelderlander)

 OOIJ – Lotti Verhoeven is al sinds haar negende schutter bij Een­dracht in Ooij. Sinds kort mag ze zich ook de eerste jeugdkoningin van Ooij noemen. Een eretitel.
Vanaf het begin heeft Lotti altijd een prijs gewonnen bij het jaarlijk­se hoogtepunt voor iedere schutte­rij: het traditionele koningschie­ten.
„Tot nu toe had ik alleen maar me­dailles, maar nu heb ik de hoofd­prijs", zegt de 14- jarige havo- leer­linge van de Nijmeegse Scholenge­meenschap (NSG). Zij is dus sinds twee weken de eerste jeugdkonin­gin van Ooij.
Het afgelopen weekeinde beleefde ze bij de Ooijse kermis haar grote vuurdoop. „ Bij ons heette het eerst prins en prinses", vertelt Lotti. „ Maar als we op concours gingen, dan waren het allemaal jeugdkoningen en jeugdkoninginnen, behalve in Ooij." Nu is dat verschil rechtge­trokken.
De talentvolle schutter heeft de liefde voor het schieten in ieder ge­val niet geërfd van haar ouders. „ Die zitten helemaal niet bij de schutterij", lacht ze.
Ze vervolgt: „Wel een oom. Ik ben er vijf jaar geleden bijgekomen door m'n vriendin Claudia."
De jonge schutters van Eendracht schieten niet met scherp, zoals de volwassenen, maar met ‘lucht­druk'.
„En wij hebben een platte houten vogel als doelwit, die niet zo hoog op de paal staat", legt Lotti uit.
Wat haar de komende tijd alle­maal te wachten staat, weet ze niet precies.
Ze laat het allemaal maar over zich heen komen. „Ik hoop dat ik geen aparte dingen hoef aan te trekken. Het liefst draag ik m'n eigen kle­ren."
Lotti is in ieder geval een meisje om voorzichtig te benaderen.
Ze kan namelijk niet alleen goed schieten. „ Mijn grootste hobby is karate. Dat doe ik twee keer in de week."
„Ik heb net m'n eerste bruine band gehaald. Als ik in dit tempo doorga, heb ik over anderhalf jaar de zwarte band. Je doet ieder half­jaar examen. Daarna kan ik ook nog op voor de eerste dan, tweede dan en derde dan."
Ook bij het karate is Lotti een ech­te golddigger, of eigenlijk silverdig­ger.
„Ik word nooit eerste, maar wel vaak tweede."

 

Gezellige Ooijse Schutterskermis

Parade der Galajurken en majesteiten.

Inderdaad prachtig om te zien hoe de keizerlijke en koninklijke dames zich hadden uitgedost in feestelijk bruin en rood. Bij het binnentreden van de schutterstent kregen ze al de nodige complimenten, maar in de schuttersmis op het priesterkoor gaven ze dit door hun hofdracht een extra kleurig en koninklijk karakter. Vooraf gegaan door de Drumfanfare en jawel dit keer ook door jeugdige majorettes waren ze in volle macht en majesteit aangetreden. Onze geestelijk adviseur Pastoor van Mil, inmiddels verworden tot, volgens eigen zeggen, gastarbeider in Gods Ooijse wijngaard werd door vendeliers en commandant Mies Reijnen naar zijn werkplek, het altaar begeleid en een schutterijofficier en Hetty Huisman van het Kerkbestuur zorgden er voor dat "onze pastoor", een echt gezelschapsmens, niet "alleen" hoefde te zitten. U weet dat hij per 1 september zijn nieuwe beroep van "Overste in België" uitoefent. Ook daar is hij natuurlijk gastarbeider. Een van de kermisgangers wist zelfs te berichten dat je daar als overste dan weliswaar mee mag eten en zo, maar "meebelgen" is er voorlopig niet bij en dat terwijl je al bij tegen het einde van de zestig op je belastingformulier moet invullen. Toch voelde het goed dat hij weer op zijn oude plek zat en stond aan het altaar in zijn nog steeds vertrouwde Hubertuskerk. Hij had een aardige preek voorbereid en het Gemengd Koor haalde alles uit de kast om bij al dit kleurrijks niet uit de toon te vallen. Velen waren gekomen en niet voor niks, kijkend en luisterend naar datgene wat door schutterij, Gemengd Koor en geestelijkheid werd neergezet. Met een welgemeend "fijne kermis mensen" werd het ritueel besloten en onze pastoor ging temidden van zijn schutterij het volk voor om de kerk in volle glorie te verlaten.

Daarna was het voor de schutters even bijkomen bij een pilsje de verdere avond en de volgende dag wachtte weer de optocht door het dorp met groot ceremonieel, koets, paarden, vendelhulde en de kroning van de nieuwe koning Fred de tweede en koningin Wilhelmina en natuurlijk ook jeugdkoningin Lotti Verhoeven. Trotse families, trotse ouders, maar vooral trotse oma bij het spelen van het Wilhelmus en het knallen van de bolders. Een indrukwekkend begin van een fijn koningsjaar. Koningin Marianne dankte geëmotioneerd iedereen die er aan had bijgedragen dat zij samen met haar man Toon en prins Jordi een fijn koningsjaar mochten hebben. Toen prins Jordi de vraag kreeg voorgelegd hoe het nu voelde weer zijn rol als trommelaar te gaan invullen, antwoordde hij ontwapenend en kernachtig "als een bevrijding". Maar woensdag is voor iedereen het feest weer over en tot die tijd nog even niet. Piet Soerier.