19 mei 2007

oud wethouder Joep Hubbers overleden

 Op 18 mei is Joep Hubbers, oud wethouder van de gemeente Ubbergen, op 78 jarige leeftijd overleden. Ons medeleven gaat uit naar zijn vrouw Grada, kinderen en kleinkinderen. De uitvaartdienst heeft op woensdag 23 mei  om 11.00 uur in de R.K. kerk Heilige Remigius  in Leuth plaatsgevonden, gevolgd door  de begrafenisplechtigheid op de begraafplaats bij de kerk.

dscf9224wethouderhubbersleuthdl
 

Wethouder van Leuth
Met het overlijden van Joep Hubbers is Leuth een in­vloedrijk man verloren. 1929-2007


door Geert Willems  (Bron: de Gelderlander)


A
ls ‘jongen van de Zandbult' was Joep Hubbers voorbe­stemd om op de steenfa­briek te werken. Het liep anders.
Hij begon inderdaad als jongeling tussen de stenen, maar al vroeg volgde hij cursussen bij de Katho­lieke Arbeiders Jeugd. De arbei­dersjongen oefende uiteindelijk grote invloed uit op het openbare leven in de gemeente Ubbergen, en met name in woonplaats Leu­th. Hij bekleedde een groot aantal bestuursfuncties bij onder meer de Stichting Jeugdbelangen, De GoedeWoning en de Remigiuspa­rochie. Ook was hij tien jaar wet­houder voor de Eenheidsgroepe­ring ' t Laag. Daarna bleef hij een vraagbaak voor veel dorpsgenoten, een soort onbezoldigd wethouder voor Leuth. Ook was hij ereburger van Ubbergen. Vrijdag overleed hij na een slepende ziekte.
 

 Tevens werd bekend dat oud-burgemeester Ton Bus, eind jaren tachtig waarnemend burgemeester van zowel de gemeente Ubbergen als de gemeente Millingen aan de Rijn, op 84 jarige leeftijd is overleden. Bus was 21 jaar burgemeester van Megen en hij nam nadien waar in 5 gemeenten. Bus is afgelopen vrijdag in zijn woonplaats Megen begraven.

advertentie gemeente Ubbergen bm_bus

Met leedwezen hebben wij kennis genomen van het overlijden van
Ton Bus

In de periode van 16 februari t/m 16 november 1989 was de heer Bus waarnemend burgemeester van de gemeente Ubbergen.
Wij wensen zijn familie veel kracht toe om dit grote verlies te kunnen verwerken.
Burgemeester en wethouders van de gemeente Ubbergen De secretaris

 De burgemeester Mr. H. P. H. Geerards P. G. I. Wilbers