26 februari 2007

WMO samenwerkings contract getekend

 

dscf7799 

Stichting Kalorama en de gemeente Ubbergen hebben  maandag 26 februari een samenwerkings- overeenkomst getekend. Vanaf 1 maart gaat Kalorama voor de gemeente indicaties  uitvoeren in het kader van de wet maatschappelijke ondersteuning (WMO). De bedoeling is dat  inwoners van de gemeente, die hulp bij het huishouden, woningaanpassingen, hulpmiddelen  e.d. nodig hebben zo snel mogelijk en dicht bij huis geholpen worden. Door de brede kennis van Kalorama op het terrein van de ouderenzorg en mensen met beperkingen is Kalorama  bij uitstek een goede en vakkundige partner voor de gemeente. De samenwerkings- overeenkomst werd ondertekend door Hettie Stieger, directeur van Kaloroma en wethouder Leidy van der Aalst

 


   

PERSBERICHT

Invoering van WMO: Kalorama en gemeente Ubbergen werken samen.

Op 1 januari 2007 is de Wet Maatschappelijke Ondersteuning (WMO) in werking getreden.

Vanaf die datum beoordeelt de gemeente of iemand recht heeft op hulp bij het huishouden. Voor een aantal andere voorzieningen, die nodig zijn in verband met een handicap, zoals rolstoelen, woningaanpassingen, persoonsalarmering en het verstrekken van warme maaltijden werd dit al langer door de gemeente gedaan. Eenvoudige aanvragen worden door de gemeente zelf afgehandeld, maar voor ingewikkelde aanvragen wordt advies ingewonnen bij een onafhankelijke, deskundige organisatie. Stichting Kalorama wordt binnenkort één van de organisaties die voor de gemeente ingewikkelde indicaties gaat verzorgen. Kalorama heeft niet alleen een zeer brede kennis in de ouderenzorg maar ook in de zorg voor mensen met een lichamelijke, verstandelijke en zintuiglijke beperking. Deze brede kennis maakt Kalorama bij uitstek een goede en vakkundige partner voor de gemeente. De gemeente Ubbergen  en Kalorama sluiten per 1 maart een samenwerkingsovereenkomst.

Op maandag 26 februari, 11 uur, wordt in het hoofdgebouw van Kalorama deze overeenkomst namens de gemeente getekend door wethouder L. van der Aalst-Wolken  en voor Kalorama door  de algemeen directeur, Mevrouw H. Stieger.