28 februari 2007

Via Natura sluit contract af voor ruim 6 hectare aan landschapsbeheer.

 Via Natura , het eerste regionaal landschapsfonds in Gelderland, heeft  op dinsdag 27 februari  de eerste contracten met particuliere grondeigenaren ondertekend. De ondernemers van de Kasteelsche Hof in Ooij en de Zeelandsche Hof zijn de eerste contractpartners. Dit gebeurde onder grote belangstelling in de Ubburch te Ubbergen. Tijdens de ondertekening hield burgemeester Paul Wilbers van Ubbergen op zijn "eigen wijze" een verhaal over de ondertekening en de eventuele consequenties daarvan. In Groesbeek wordt een contract gesloten voor vier percelen met de Stichting Landschap Ooijpolder-Groesbeek. In totaal gaat het om ruim zes hectare aan landschap! zie de foto's 

dscf7970

 


 

Eerste Contracten voor zes hectare landschapsbeheer door particulieren ondertekend.

Via Natura , het eerste regionaal landschapsfonds in Gelderland, ondertekent op 27 februari contracten met particuliere grondeigenaren. De ondernemers van de Kasteelsche Hof in Ooij en de Zeelandsche Hof zijn de eerste contractpartners. In Groesbeek wordt een contract gesloten voor vier percelen met de Stichting Landschap Ooijpolder-Groesbeek. In totaal gaat het om ruim zes hectare aan landschap!

Via Natura is opgericht door de gemeenten Groesbeek, Millingen aan de Rijn en Ubbergen om het regionaal landschapsontwikkelingsplan uit te voeren. Het streven is een samenhangend netwerk van landschapselementen zoals hagen, poelen, natuurvriendelijke oevers en  bloemrijke bermen bij voorkeur gecombineerd met een vrij toegankelijk wandelpad. De aanleg en ontwikkeling van landschapselementen verbindt bestaande natuurgebieden en ontsluit het platteland met haar cultuurhistorisch interessante plekken voor recreanten.

Groenblauwe dienst

Dit kan alleen lukken wanneer grondeigenaren hieraan op vrijwillige basis mee willen werken. Landschap in ruil voor een vergoeding die recht doet aan het werk, het concrete beheer en in geval van agrariërs het uit productie nemen van landbouwgrond. Dat is het principe van groenblauwe diensten, dat alleen succesvol kan zijn wanneer er in de vorm van contracten harde afspraken worden gemaakt over de vergoeding. Geen subsidieverlening en controle door overheidsinstanties. Wel afstemming van vraag en aanbod, kwaliteitsbewaking en maatwerk in de regio. Via Natura heeft hiermee de primeur .

Moeizaam

Het is moeilijk voor te stellen dat het afsluiten van een simpel contract zoveel jaren inspanning gekost heeft. Maar een nieuw product wordt ook niet van de ene dag op de andere gelanceerd. Daar gaat heel wat aan vooraf. Zeker wanneer regels van Brussel niet voldoende ruimte bieden en je ook geld van de overheid wilt inzetten voor langjarig beheer buiten de bestaande subsidieregels om.

Maar nu is de weg vrij. Mede door de gedetailleerde voorbereiding van de voorbeeldprojecten hebben we kunnen bijdragen aan de landelijke catalogus groenblauwe diensten. In deze catalogus staan landelijke normbedragen voor het beheer van bijvoorbeeld een haag of het onderhoud van een poel. Via Natura sluit met haar contracten aan bij de catalogus. Weliswaar is de catalogus niet ideaal, maar we beschouwen het als een werkbaar begin. De provincie Gelderland financiert de eerste zes jaar om bij te dragen aan deze innovatie. Het geduld van de mensen, die meegewerkt hebben aan de voorbeeldprojecten is zwaar op de proef gesteld. Er is waardering voor de risico's die zij daarbij genomen hebben.

Vliegende doorstart

Op 27 februari presenteert Via Natura de resultaten van 2006 en vooral welke projecten dit jaar van start gaan. (zie bijgevoegd programma) Door goede samenwerking en inzet van actieve maatschappelijke organisaties en de drie gemeenten heeft de provincie alweer 14 nieuwe LOP-projecten goedgekeurd en de reeds geoormerkte gelden van het ministerie van LNV en de provincie zelf toegekend. Het gaat onder andere om de landschappelijke inrichting van de bermen langs zandwegen in Groesbeek, een faunatunnel, een landartproject en een brug over het Meertje ter hoogte van het Wylerbergmeer. En dit is nog maar het begin. Enkele grondeigenaren hebben al initiatief getoond om de routestructuur voor wandelaars in de Ooijpolder en Groesbeek te verbeteren.

Nu de overheid ( ministerie, provincie en gemeenten zelf) de beloofde startsubsidies heeft afgegeven kan het bestuur van Via Natura vol vertrouwen werken aan aanvullende private financiering. Het landschap is de inspanning meer dan waard. En nu duurzame ontwikkeling hoog op de agenda staat is investeren in de kwaliteit van onze leefomgeving kansrijker dan ooit. ( http://www.vianatura.nl/)

Boer wordt landschapsbeheerder

door Geert Willems (Bron: de Gelderlander 28-02-07)

Woensdag, 28 februari 2007 – RIJK VAN NIJMEGEN – Een netwerk van openbare wandelpaden dwars over particuliere landerijen. Van Ooijpolder en Duffelt tot aan de Groesbeekse heuvels langs mooie bosjes, hagen en natuurvriendelijke poelen.


Boer èn landschapsbeheerder Joep Bless op het terrein van zijn Zeelandschehof. Foto: William Moore

Over dat plan wordt al lang gesproken, maar gisteren is ook de eerste concrete stap gezet.
Boer Joep Bless van de Zeelandschehof in Millingen en Fedor Scholten van de Kasteelsche Hof in Ooij hebben gisteravond een contract getekend in de Ubburch in Ubbergen, waarmee zij behalve boer nu ook officieel landschapsbeheerder zijn.

Van het fonds Via Natura krijgen zij jaarlijks een financiële bijdrage om hun landerijen op natuurlijke wijze in te richten, te onderhouden en open te stellen voor wandelaars. Dat fonds is opgericht door de gemeenten Millingen, Ubbergen en Groesbeek om het zogenoemde Regionale Landschapsontwikkelingsplan uit te voeren.

De komende maanden en jaren zullen zich nog veel meer boeren aansluiten, die een deel van hun weilanden en akkers voor natuur en recreatie gaan gebruiken. Zo moet een groot aaneengesloten netwerk van hoogwaardige natuur en wandelpaden ontstaan. Het Engelse platteland geldt als mooi voorbeeld.

Op de Zeelandschehof heeft boer Bless inmiddels een natuurvriendelijke oever aangelegd naast de wetering: geen scherpe helling maar een begroeide oever met geleidelijk verloop waar amfibieën zich thuisvoelen. Ook heeft hij een doorn- en roossingel gerealiseerd. Als later dit jaar ook nog drie bruggetjes over de wetering zijn gebouwd, kunnen Millingenaren en gasten van zijn mini-camping, bed en breakfast en boerderijcafé een aantrekkelijk rondje wandelen over het terrein van de Zeelandschehof. Daarnaast houdt Bless zijn akkers en varkens.

Ook op het terrein van de Kasteelschehof in Ooij is een ommetje gerealiseerd – met name voor de inwoners van Ooij – langs een deels strak gesnoeide haag en een deels wat wildere struweelbegroeiing.

Als derde partij heeft gisteren ook de Stichting Landschap Ooijpolder-Groesbeek een contract ondertekend voor het beheer van vier stukken restland tussen de Wylerbaan en de Duitse grens bij Groesbeek. Daar zijn al poelen, bosjes en een ooievaarsnest aangelegd.