14 februari 2007

Bijeenkomst Ontwerpplan De Geest

 dscf0071  Dinsdagavond vond een druk bezochte bijeenkomst plaats in het gemeentehuis te Beek over het ontwerpplan de Geest. Oosterpoort Wooncombinatie, Westerbeek B.V. en de gemeente hebben voor de Geest een herstelplan gemaakt. In mei 2006 is tussen deze partijen een overeenkomst gesloten, met als doel een plan te maken dat recht doet aan het bijzondere karakter van de Geest en betaalbaar is. Dinsdagavond konden belangstellenden kennis nemen en daarover vragen stellen.Een aantal vragen gingen over de bereikbaarheid en de toegangkelijkheid van het nieuwe plan. In het nieuwe plan zullen, als alles doorgaat, straks 61 wooneenheden komen, waarvan een aantal nu al bestaan. zie de foto's

Stedenbouwkundig ontwerpplan

In het ontwerpplan is de huidige sfeer van De Geest zo goed mogelijk behouden. Het blijft een gebied met een eigen rustiek karakter en groene sfeer, een ‘eigen wereld' binnen het dorp Beek. Dit is bereikt door een lage bebouwingsdichtheid en het handhaven van karakteristieke panden (villa Westerbeek, de Vluchtheuvel en het voormalig Liefdesgesticht) en het respecteren van het opgaande groen en de begraafplaats. De Geest bestaat uit langgerekte, oost-west gerichte plateaus, evenwijdig met de helling van de stuwwal. Op de hoger gelegen zuidelijke plateaus bevindt zich nu de meeste bebouwing. Daar zijn de meeste woningen toegevoegd. Op de lager gelegen plateaus is gekozen voor een appartementengebouw in de sfeer van de bestaande villa's en 2 lage bungalows.

degeest

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ingang vanaf de kerk aan de rechterzijde van het plaatje.

 

 

 

 

 

Veel zorgen over extra verkeer op De Geest

(door Geert Willems, de Gelderlander)

Beek- Bij de presentatie van de bouwplannen op de geest, dinsdagavond in het gemeentehuis van beek, toonden de omwonenden zich vooral bezorgd over het extra autoverkeer op de smalle toegangsweg. Over zo'n twee jaar moet het stukje dorp op de heuvelrug bij kerk en begraafplaats compleet zijn opgeknapt en uitgebreid met in totaal 61 woningen. Voor het merendeel gaat het om appartementen, bij voorkeur bestemd voor oudere bewoners. Voor een deel van de nieuwe huizen wordt een toegangsweg gerealiseerd vanaf de Rijksstraatweg. Veertig van de nieuwe huizen moeten echter bereikt worden via de smalle Kerkberg. Gemiddeld betekent dat 5 verkeersbewegingen per dag, dus 200 extra. Bredere wegen en verkeersmaatregelen- zoals een parkeerverbod- zijn waarschijnlijk noodzakelijk, erkende burgemeester Wilbers. Hij leidde de informatieavond over de bouwplannen, waarvoor tientallen belangstellenden dinsdag naar het gemeentehuis waren gekomen. Het wordt krap op De geest, zoveel is duidelijk. Veel parkeerruimte wordt onder de nieuwe woningen gerealiseerd. De verwachting is dat er veel belangstelling is voor de nieuwe huizen.