23 november 2006

Stemmen voor de Tweede Kamer

 

Vandaag heeft heel Nederland gestemd voor de Tweede Kamerverkiezingen. Zo ook in ons gebied, het Rijk van Nijmegen. Daar wijkt men nauwelijks af van het landelijk beeld. Fors verlies voor de PVDA en een forse winst voor SP. De opkomst in de gemeente Ubbergen was 86,3 procent van 7282 kiesgerechtigden.dscf2892

dscf2897 


 

Winst voor tegenpolen


Door onze verslaggevers  (Bron: De Gelderlander)
DEN HAAG ● Het CDA is on­danks een licht verlies de grootste partij gebleven bij de Tweede-Kamerverkiezin­gen van gisteren. Grote win­naar is de SP: de partij stijgt van 9 naar 26 zetels.
Ook de Partij voor de Vrijheid boekte een onverwacht groot succes. De partij rond Geert Wil­ders, die vindt dat Nederland ‘is­lamiseert', komt met negen ze­tels in de Tweede Kamer.
SP-leider Jan Marijnissen sprak gisteravond van ‘een historische dag voor de SP en voor Neder­land'. „ 22 november is de dag dat de socialisten de liberalen zijn gepasseerd. Nederland wil­de dat het menselijker en socia­ler wordt. Wij zullen zorgen dat het menselijker en socialer wordt."
Of dat ook betekent dat de SP in de regering komt, is zeer de vraag. Het slagveld dat de kie­zers in politiek Den Haag achter­lieten, was gisteravond nog nau­welijks te overzien. Dat de uit­slag het einde betekent van de coalitie CDA- VVD is echter dui­delijk. „ De kiezer heeft kenne­lijk geen vertrouwen gehad in het kabinet", sprak VVD- minis­ter Henk Kamp.
PvdA- leider Wouter Bos toon­de zich teleurgesteld over het de­sastreuze resultaat van zijn par­tij ( min tien zetels), maar voor­ziet een ‘ nieuw, solidair Neder­land'. „ Het koude, kille Neder­land waar CDA en VVD verder mee wilden, komt er niet."
CDA-leider Jan Peter Balkenen­de feliciteerde de SP en de ande­re partijen die hebben gewon­nen, maar toonde zich ook eufo­risch over het eigen resultaat. „ Wie had zes maanden geleden gedacht dat we dit resultaat had­den kunnen bereiken? De inzet van vier jaar keihard knokken is beloond door de kiezer. Het be­leid dat we hebben gevoerd was niet makkelijk, we hebben veel moeten vragen van de Neder­landse bevolking. Maar Neder­land is nu toekomstbestendiger geworden. Ik ben trots op dit CDA en trots op ons goud."uitslag_tweede_kamer
Balkenende wees erop dat coa­litievorming niet makkelijk zal worden. „ Maar wij gaan voor een sociaal en solide beleid." Ook CDA-coryfee Piet Hein Don­ner, die in 2002 en 2003 de for­matiebesprekingen leidde, bena­drukte dat de verkiezingsuitslag ‘ veel hoofdbrekens zal kosten bij de formatie'.
Op basis van de einduitslag werden gisteravond twee moge­lijke nieuwe coalities het vaakst genoemd: een christelijk-sociale gevormd door CDA, PvdA en ChristenUnie en een centrum­linkse variant met CDA, PvdA en SP. ChristenUnie- voorman André Rouvoet liet weten wel oren te hebben naar de eerste va­riant. SP'er Marijnissen zei al­leen met het CDA te willen rege­ren als die partij een socialer ge­zicht laat zien. Uit het slotdebat na afloop bleek dat er een ver­kennend gesprek tussen CDA, PvdA en SP in de lucht hangt.
De opkomst van de kiezers was gisteren net als vier jaar ge­leden groot: ruim 80 procent. De traditionele grote drie heb­ben allemaal te lijden gehad van de opmars van zowel linkse als rechtse ‘ tegenstemmers'. Het CDA verloor drie zetels, de PvdA tien en de VVD zes. De VVD is nu voorbijgestreefd door de SP.
De LPF ( die onder de naam Lijst Vijf Fortuyn aan de verkie­zingen meedeed) werd wegge­vaagd. D66 is gehalveerd van zes naar drie. De partij gaat zich be­raden op haar toekomst.
EénNL van Fortuyn-aanhanger Marco Pastors haalde de kies­drempel niet. Geert Wilders lijkt er in z'n eentje met de erfe­nis van Fortuyn vandoor te zijn gegaan. „ De Partij voor de Vrij­heid is nu niet meer weg te den­ken uit de Nederlandse poli­tiek", sprak hij dan ook. „ Wij gaan voor een fatsoenlijk Neder­land, voor het andere geluid, voor het einde van de groei van de islam in Nederland."
Nieuwkomer Partij voor de Dieren van Marianne Thieme krijgt twee zetels. „ Historisch", aldus Thieme. „Nog nooit was er een partij in de Kamer die het recht van dieren voorop stelt."
Ook de ChristenUnie boekt winst en stijgt van drie naar zes zetels. De SGP blijft stabiel op twee zetels. GroenLinks verliest licht: van acht naar zeven