11 november 2006

Opnieuw auto gestolen in Ooij

 Opnieuw
is de afgelopen nacht na een inbraak in een woning aan de Mr.
Boutenstraat te Ooij een auto ontvreemd. De auto, een Mercedes, werd
vanaf de oprit van de bewoners gehaald en meegenomen, nadat men zich
eerst, middels "boren", toegang had verschaft tot de woning, waar men
o.a. een tas met sleutels en pasjes heeft meegenomen . Dit is de tweede
auto in een paar weken, welke in Ooij, na inbraak in de woning, is
gestolen.  Voordien was dat daar nog nooit voorgekomen. In de auto
lagen ook de pruiken en 40 trainingsbroeken, welke laatsten onlangs
door aannemeingsbedrijf de Witt gesponsord waren,  van de
dansgarde van carnavalsvereniging "De Deurzakkers" uit Ooij. Zij
hebben  nu een groot probleem. De pruiken zijn a.s. zaterdag nodig
bij de pronkzitting.  De politie stelt een onderzoek in.

 

DANSGARDE  (Bron: De Gelderlander)

‘Misschien moeten we zaterdag de haren van de meisjes verven'


Natasja Vink-Van Ophuizen uit Ooij is aangeslagen. Haar een
jaar jonge Mercedes is ge­stolen. In de auto lagen ook elf pruiken,
veertig trainings­broeken en veertig rugtas­sen. Allemaal van ‘haar'
dans­groep De Twinkle Stars.


Door BAS VAN DER HOEVEN

OOIJ
●
„Zaterdag tijdens de pronkzitting van carnavalsvere­niging De
Deurzakkers zouden de meisjes voor het eerst met de pruiken optreden",
zegt Natasja. Een keer hebben de danseres­sen, in leeftijd variërend
van zes tot acht jaar, de lange roze prui­ken met twee staarten op
ge­had. Natasja: „Vorige week vrij­dag. Tijdens de repetitie. Het
the­ma van de zitting is
flowerpower,
vandaar dat hippiehaar."
Het duurde drie weken voor de elf bestelde pruiken binnen wa­ren. Daarom vreest Natasja dat de elf nieuwe haardossen te laat
in huis zijn. Natasja: „Je had die kinderen moeten zien toen ik
vertelde dat de pruiken, de trai­ningsbroeken en de rugzakjes gestolen
waren. Ze zijn zo met het optreden bezig. Ze waren he­lemaal van
streek."
In de nacht van vrijdag op zater­dag werd de Mercedes met in­houd
gestolen van de oprit van de familie Vink. De dieven wa­ren eerst het
huis binnen ge­drongen om de autosleutels en -papieren te bemachtigen.
Natasja: „Ze wisten precies waar­voor ze kwamen en hoe ze bin­nen
moesten komen. Door het boren van een gaatje wisten ze een raam te
openen. Mijn tas met inhoud hebben ze meegeno­men. Daarnaast lagen twee
mo­biele telefoons en een filmcame­ra, die hebben ze laten liggen."
Ze vindt het heel vervelend dat vreemden in haar huis zijn ge­weest.
„Het geeft een onveilig ge­voel. Die auto, dat komt wel goed, maar ik
weet niet of de
verzekering de tassen en kle­ding vergoedt. We hebben bij de
Deurzakkkers wel een verzeke­ring, maar ik weet niet of die geldt als
de spullen in een auto liggen." De veertig broeken wa­ren net voor de
leden van de dansgarde van carnavalsvereni­ging De Deurzakkers op maat
ge­maakt. Ze zijn, met de trainings­jacks geschonken door aanne­mer De
Witt. Natasja: „We heb­ben als dank nog met alle mei­den van De Blue
Bells, De Little Dolls en de Twinkle Stars schoongemaakt bij zijn
bedrijf.
Ramen gezeemd, de tuin opge­knapt." De veertig rugzakjes zijn gesponsord door schoenwin­kel Nimco uit Nijmegen.
Natasja: „Allemaal weg. En zater­dag is de pronkzitting. Die elf
pruiken kosten samen een paar honderd euro. Dat is een hele­boel geld
voor de vereniging, maar het ergste is dat we mis­schien niet op tijd
nieuwe heb­ben. Dan is het effect van onze act een heel eind weg. Ik
kan de haren van de meisjes wel roze spuiten, maar ze hebben alle­maal
verschillend haar."


De Twinkle Stars met de nieuwe trainingspakken en de trainers Natasja Vink (linksachter) en Gwenda Haan.
Foto: Henk Baron